Är det dags att införa en ny myndighet?

Av: Thomas Ström 2021-12-03

Förra blogginlägget avslutade jag med en undran om Polismyndigheten och Transportstyrelsen och dess motsvarigheter i övriga EU har resurser för att kontrollera reglerna som det nya mobilitetspaketet medför?
Så som jag tolkat det har vi i Sverige i alla fall i nuläget inte avsatt några extra resurser för detta. 

Risken är att mobilitetspaketet blir en tandlös pappersprodukt utan verkan?

Jag har tidigare uttryckt viss oro för att det nya mobilitetspaketet kan komma att skrämma iväg ännu fler chaufförer från branschen, då det är både omständligt och tidskrävande.

Jag är enig om att det är viktigt att man sätter åt de aktörer som bryter mot reglerna, som fuskar och som utnyttjar billig arbetskraft. Det är jättebra att det införs nya regler till en viss gräns. Men det måste vara enkelt för dem som jobbar med detta, inte så komplicerat så att det går åt en massa viktig arbetstid till ”pappersarbete”.

Samtidigt måste det finnas en tydlig plan hur de nya reglerna ska kontrolleras. I nuläget är jag ganska säker på att den svenska trafikpolisen och Transportstyrelsen – med vissa få undantag - inte har en aning hur eller vad de ska göra för att kontrollera att det nya mobilitetspaketet efterlevs.
Vad jag hört har det i alla fall ännu inte tillförts några fler resurser eller verktyg.

Och samtidigt som jag skriver detta hör jag på radion att ännu en ung människa skjutits till döds. Jag kan inte låta bli att undra hur polisen ska kunna prioritera kontrollen av mobilitetspaketet framför kampen mot gängkriminaliteten.

Kanske är det dags för EU att införa en särskild myndighet som har fokus på transportbranschen i samtliga medlemsländer?
För någonstans är det ju ändå så att det man fokuserar på, det växer.

Thomas