Äntligen börjar jag tro på en ny järnväg mellan Göteborg och Oslo!

Av: Thomas Ström 2016-12-15


I flera år har jag pratat om vikten av att utveckla järnvägen mellan Oslo-Göteborg och i förlängningen även till Köpenhamn.
Jag kan inte förstå att ingen svensk riksdagsman drivit den frågan.
Faktum är att alla svenska infrastrukturministrar på senare tid, oavsett partifärg, duckat för frågan då den kommit på tal.
I dessa dagar är det högst anmärkningsvärt, inte minst med tanke på att vår nuvarande ansvariga minister, Anna Johansson (S), är från Göteborg.

Men nu verkar det som att det ändå kan bli av. Nyligen fick jag nämligen information om att en grupp näringslivsrepresentanter från såväl Sverige som Norge börjat driva frågan.

Jag hoppas verkligen att denna grupp kommer att lyckas. En utbyggnad skulle medföra enorma fördelar när det gäller miljön och det allmänmänskliga perspektivet i form av färre trafikolyckor. Dessutom skulle den ekonomiska utvecklingen mellan Sverige och Norge stärkas.

Betänk att det i nuläget passerar 2700 långtradare över gränsen på E6:an varje dag. Det betyder en fördubbling på 20 år. Samtidigt är godstransporterna på järnvägen mellan de två städerna relativt små. Faktum är att volymerna i stort sett är desamma som på 80-talet!

I den information jag tagit del av har jag också fått klart för mig att norska Jernbaneverket fått 150 miljoner norska kronor för att tillsammans med svenska Trafikverket utreda hur kapaciteten för gods- och persontrafik kan öka på kort och lång sikt mellan Oslo och Göteborg. Helt klart är att Norge är villigt att satsa på en utbyggnad och samtidigt är Trafikverket insatt i frågan.

Därför vill jag uppmana Trafikverket att använda sina kunskaper till att övertyga regeringen och infrastrukturminister Anna Johansson (S) om att denna sträcka behöver byggas ut snarast.

Fortsättning följer.