Äntligen! Allt fler politiker inser vansinnet med planerna på höghastighetståg

Av: Thomas Ström 2016-10-07

I tidigare blogginlägg i år har jag deklarerat min ståndpunkt när det gäller planerna på höghastighetståg i Sverige. Det är en fruktansvärt dum idé. 
Istället bör dessa pengar investeras i underhåll och utbyggnad av vår befintliga järnväg, gärna med start redan nu.
Därför mottog jag gårdagens debattartikel i Dagens Industri med glädje.

Utan någon som helst partipolitisk värdering är jag glad att vissa partier nu börjar säga nej till detta vansinne. Snart hoppas jag att samtliga följer efter.

Tidigare har Liberalerna sagt nej och nu är det Moderaternas tur genom artikelförfattarna Ulf Kristersson och Jessica Rosencrantz, ekonomiskpolitisk respektive trafikpolitisk talesperson för sitt parti. 

Jag har hela tiden hävdat att pengarna, som utbyggnaden av höghastighetstågen skulle innebära, istället ska satsas på den järnväg vi redan har. Det går ju inte en vecka mellan rapporterna om stora tågförseningar till eller ifrån huvudstaden. Allt på grund av bristande underhåll. Trafikverket menar att det behövs 200 miljarder i underhåll till år 2030, samtidigt som man påpekar att kapaciteten måste öka då behovet av fler tåg ökar. Något måste göras omgående.

På ett sakligt och korrekt sätt anser jag att artikelförfattarna tycker som jag. Här följer några riktigt bra argument, i debattartikeln, till varför vi inte ska satsa på höghastighetstågen.

  • Det är för dyrt, samhällsekonomiskt olönsamt och för sent. 
  • Den budgeterade summan inkluderar inte kostnaden för nya stationer. För två tredjedelar av sträckan är beräkningarna dessutom osäkra och allt tyder på att den slutliga kostnaden blir mycket hög. 
  • Projektet riskerar att bli en gökunge som tränger ut alla andra viktiga investeringar.
  • Skenande kostnader innebär att projektet inte kan finansieras inom ramen för en ansvarsfull ekonomisk politik.
  • Trafikverkets beräkningar visar att projektet leder till en samhällsförlust på 250 miljarder kronor. Det beror till stor del på att Sveriges befolkning är liten och restidsvinsterna jämfört med dagens tåg- och flygförbindelser inte blir tillräckligt stora.

Och här följer några argument i artikeln till varför vi ska satsa på den befintliga järnvägen:

  • Järnvägen är en grundpelare i transportsystemet och när den brister drabbas både människor och företag. 
  • Det irriterar enskilda resenärer som fryser på perrongen i väntan på ännu ett försenat tåg och det försämrar möjligheten att pendla till jobbet. 
  • Det slår mot industrin när godstransporter försenas och kostnaderna ökar. Det försämrar svensk konkurrenskraft och därmed förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet. 
  • Höghastighetsjärnvägen skulle kunna stå klar om cirka 20 år, men Sverige står inför stora samhällsutmaningar kopplat till jobb, integration, klimat och bostäder, som måste lösas nu, inte om 20 år.

Vill du läsa hela debattartikeln kan du göra det via denna länk:
Vi moderater säger nej till höghastighetståg i Sverige.