Osmakligt när företag fortsätter att leverera trots sanktioner

Av: Thomas Ström 2022-04-01

All vår trafik till Ryssland och Belarus är stängd.

Det är en märklig, oviss och hemsk tid vi lever i.
Liksom de flesta andra har vi på NTEX stängt ned trafiken till och från samt via Ryssland och Belarus på obestämd tid.

Glädjande nog har det inte inneburit att vi behövt säga upp eller permittera några medarbetare. Alla berörda har fått andra arbetsuppgifter på företaget eftersom vi fortsätter att växa totalt sett.

Förutom att själva trafiken stoppats ser vi inga direkta konsekvenser av kriget. Men sekundärt blir vi påverkade eftersom ukrainska chaufförer lämnar sina arbeten i Europa för att ta sig till hemlandet för att strida mot Ryssland. Det leder till brist på både lastbilar och chaufförer, vilket gör att efterfrågan på våra tjänster ökar eftersom uppdragen för närvarande är fler än det finns åkerier som kan genomföra dem. Det är således åkeriernas marknad just nu.

En annan effekt som vi och våra kunder märker av är de höga dieselpriserna. Tidigare har vi justerat dessa kunders avtal en gång i månaden. Men som det är nu får vi av naturliga skäl göra det oftare.

Med anledningen av de skenande bränslepriserna tycker jag att vår regering bör se över beskattningen och subventionerna. Javisst, man har sänkt skatten en aning men eftersom drygt 50 procent av priset består av skatt tycker jag att det skulle gå att sänka ännu mer. Som det är nu tjänar ju staten väldigt mycket pengar tack vare de höga priserna.

En annan aspekt på detta är att de som kämpar för att minska vårt klimatavtryck och använder HVO-diesel får betala mer per liter än för vanlig diesel. Detta trots att detta biodrivmedel sänker CO2-utsläppen med upp till 90 procent. Varför inte låta alla näringsidkare - som bedriver verksamhet som är beroende av drivmedel – få en kraftig skattereduktion för alla hållbara biodrivmedel?

Och då tänker jag inte direkt på oss utan de åkerier vi använder och inte minst alla svenska bönder som just nu går på knäna av alla skenande kostnader på exempelvis drivmedel, konstgödsel och utsäde. Om inget görs snart kommer även priserna på livsmedel från våra svenska bondgårdar att skjuta i höjden. Det kommer alla som handlar att känna av.

När det gäller just livsmedel noterade jag nyligen att mejerijätten Arla valt att sluta att sälja sin filmjölk Kefir. Bakgrunden är att man tycker att förpackningen associeras med Ryssland. Att det då finns svenska företag som fortsätter att leverera sina produkter till Ryssland tycker jag är anmärkningsvärt. Att de dessutom tredubblat sin omsättning sedan kriget brutit ut och konkurrenterna upphört med leveranser är direkt osmakligt.

/Thomas