Vi måste ta hårdare tag mot dieselstölderna

Av: Thomas Ström 2019-06-14

I Sverige pratas det mycket i vår bransch om cabotageregler, sanktionsavgifter etc. Men en sak som sällan uppmärksammas är dieselstölder och med tanke på att bränslepriset nu är uppe på nya rekordnivåer känns det angeläget att beskriva problemet.

Efter samtal med några av de svenska åkerier som kör för oss på NTEX, framkommer det att detta är mycket vanligt och utbrett. Någon bil, som kör för oss, töms i stort sett varje vecka.

Det handlar om organiserade dieseltjuvar som åker runt med en mindre lastbil med en stor tank på flaket. När de väl identifierat rätt fordon, som inte någon har uppsikt över åker de fram och bryter upp tanklocket och sedan använder de pumpar med hög kapacitet, som tömmer tanken på 600-700 liter under några få minuter.

I de fall åkerierna satsat på att klä in tanken med stöldnät eller speciallås bryter de bara upp och gör hål i tanken. Men inte nog med detta. Vid de tillfällen det går fel för tjuvarna och det läcker ut stora mängder diesel på platsen får ägaren till fordonet stå för saneringen. Eller rättare sagt för en relativt hög självrisk. Resterande kostnader bekostas av försäkringsbolaget.

Polisen är medveten om vad som sker men kan i stort sett inte göra någonting. Ibland händer det att de tar dieseltjuvarna på bar gärning men efter några timmar är de ute igen. Orsak? Brottet är nedlagt i brist på bevis! Mot den bakgrunden förstår jag att vissa åkerier numera struntar i att anmäla. Det tar för mycket tid och kraft och ger alldeles för lite tillbaka.

Vad gör då tjuvarna med den stulna dieseln? I flera fall säljer de den vidare till underpriser – ibland halva priset - till mindre nogräknade åkerier. Eller så säljs den vidare utomlands. Detta är förklaringen till att det idag går att köpa billiga transporter för 50-60 kronor milen, som ska täcka kostnader för dyra bilar, drivmedel och chaufförer.

En annan tydlig marknad är den där utländska åkerier skickar med sina chaufförer kontanter som ska räcka till tankning för resan till och från Sverige. En full tank på 700 liter för 8 kronor litern istället för 16 kronor innebär 5 600 kronor i chaufförens egna ficka, vilket kan motsvara nästan en hel månadslön i hemlandet.

Behöver jag säga att man skrattar åt oss inom branschen i övriga Europa.
Vi måste bli tuffare och statuera exempel.
Så här kan det inte fortsätta.

Thomas Ström