Hyresvärden känns inte vid stämningsansökan

Av: Thomas Ström 2015-11-05

– Men hur länge har deras jurister jobbat med frågan?


I förra veckan kunde vi i media läsa om att vi på NTEX stämt vår före detta hyresvärd Hemfosa Fastigheter.
I dessa artiklar kunde vi också läsa att representanter från Hemfosa varken kände till stämningen eller beloppet om 75 miljoner kronor.

Detta är mycket märkligt eftersom denna process pågått under en längre tid och nu ligger i deras och våra juristers händer. Att de inte känner till vare sig stämning eller belopp måste ju betyda att de inte har någon som helst kommunikation med sina advokater. Självklart är det inte så. De vet exakt vad det handlar om. Men att bete sig så här ligger helt i Hemfosas strategi. 

Långt innan stämningsansökan skickades in har vi försökt att få kontakt med vår hyresvärd via telefon och mejl för att få till ett möte, där vi skulle kunna rett ut det som inträffat. Vår ambition har hela tiden varit att få till en lösning istället för en låsning. Men i det här fallet har det varit som att kasta en peng i en bottenlös brunn, du hör aldrig när den landar.

Under den här ”resan” har vi fått klart för oss att Hemfosa ofta kommer i konflikt med sina hyresgäster och lika ofta slutar det med en juridisk process istället för att, som de flesta andra fastighetsägare skulle gjort, lösa det tillsammans med hyresgästen. Mot den bakgrunden skulle det vara intressant att ta del av deras bokföring och se vilka kostnader de har för jurister.

Jag tolkar Hemfosas agerande som att de vet om att de har fel. Hela saken handlar om att golvet i den terminal vi hyrt inte svarat upp till det som hyresavtalet gjort gällande. Betongplattan har varit för dålig, vilket gjort att vi inte kunnat bedriva vår verksamhet som vi hade tänkt.

Ett tydligt tecken på detta är att man strax efter det att vi flyttade ut började bryta upp hela golvet. I samband med detta har det uppdagats att vissa av de pålar, som ska bära upp betongplattan inte längre legat direkt mot själva golvet. Golvet var alltså inte förankrat på pålarna. 

Jag tackar vår lyckliga stjärna för att vi förskonats från några större olyckor och att vi inte längre har någon verksamhet i de aktuella lokalerna.