Hemfosa – en skam för fastighetsmarknaden!

Av: Thomas Ström 2015-04-23

Hyresvärdens agerande tvingar NTEX Logistics till avveckling

 

Nu tvingas vi avveckla vårt dotterbolag NTEX Logistics. Orsaken är att vår hyresvärd, Hemfosa Fastigheter, inte gör rätt för sig.
Golvet i terminalen är undermåligt och vi kan bara belasta det till 15 procent av det som står i vårt hyreskontrakt.
Det är inte konstigt att NTEX Logistics blöder pengar men Hemfosa undviker all kontakt varför avveckling är det enda rätta.

Det var för nästan två år sedan som vi på vårt dotterbolag NTEX Logistics insåg att golvet i vår terminal inte höll för de påfrestningar som vår hyresvärd Hemfosa Fastigheter hade utlovat i vårt hyreskontrakt.

Vi inledde en dialog och efter tester konstaterades att vi endast kunde belasta golvet med 15 procent av den vikt som överenskommits. Efter detta har det stora börsbolaget Hemfosa Fastigheter gått under jorden. Man svarar inte på telefon, mejl eller brev.
Mot denna bakgrund drar jag mig inte för att säga att bolaget är en skam för fastighetsmarknaden.

Det dåliga golvet har kostat oss åtskilliga miljoner kronor. Uppskattningsvis cirka 35 miljoner i uteblivna intäkter och nu ytterligare ett stort antal i samband med avvecklingen.
I min värld “finns det inte på kartan” att behandla någon på detta sätt. Vi på NTEX kommer aldrig att uppföra oss så här, vare sig mot personal, kunder, leverantörer eller någon vi möter inom näringslivet.

Nu blir det juristerna som får göra upp om detta i rätten. Nyligen hölls en första förhandling varefter domaren konstaterade att ”det hela är ett komplicerat fall”. Våra jurister räknar med att målet kommer upp i tingsrätten inom det närmaste året.