Svenska företag måste bli bättre på export till Asien

Av: Thomas Ström 2015-03-20

Fraktfartygen från Asien kommer full-lastade med varor till Sverige. Men de flesta av dem lämnar våra svenska hamnar med väldigt lite last. Orsaken är att svenska företag exporterar för lite varor till Asien. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att transportkostnaden till Fjärran Östern är mycket låg i förhållande till den aktuella vara. Möjligheterna för svenska små- och medelstora företag är enorma.

Den pågående globaliseringen leder till att världens ekonomier blir mer sammanflätande, vilket skapar enorma möjligheter för Sverige. Den svenska regeringen har som mål att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020.

I en debattartikel i Dagens Nyheter i början av året skriver stadsminister Stefan Löfven och närings- och innovationsminister Stefan Damberg att exporten av varor och tjänster spelar en stor roll för hur målet kommer att uppnås eller inte. Jag håller med dem.

Utmaningarna är att Sveriges export i för liten utsträckning riktar sig till Asien. Det är alldeles för få små och medelstora företag som exporterar, Vidare bör den svenska exporten i större utsträckning bestå av varor och tjänster högre upp i förädlingskedjan.

Regeringen ska nu ta fram en ny exportstrategi baserad på de nämnda utmaningarna. Det finns en vision om att ta fram strategin tillsammans med företagare och representanter från näringslivet. Jag önskar verkligen att det blir så och jag hoppas att man lyckas. Förutsättningarna finns där. En är, som sagt, att transportkostnaden från Sverige till Asien är mycket låg.