Satsa på järnvägen – satsa mindre på inrikes sjöfrakt

Av: Thomas Ström 2015-03-12

Sjöfrakten till och från Sverige kommer att öka i framtiden. Däremot är jag tveksam till den inre sjöfarten. Jag tror att det är bättre att satsa på en väl utbyggd och fungerande järnväg i kombination med ett upprustat och utvecklat vägnät.

Sverige ligger på en halvö och måste ha fortsatt sjöfrakt till och från övriga världen. Men den inre sjöfarten kommer det bli svårt att få fart på. Exempelvis går det idag två till tre fartyg per dag på Göta älv till Vänern. Och prognosen för framtiden pekar på att det kommer att bli färre.

Behovet av att kunna transportera mer på järnvägen är betydligt större. Om vi skulle satsa på att renovera och bygga ut den kommer vi att få en rad fördelar och effekter. Förutom ett snabbt och enkelt transportsätt skulle vi under tiden, som själva arbetet med utbyggnaden av järnvägen äger rum, skapa ett stort antal arbetstillfällen. När jobbet är klart har vi ett mycket miljövänligt transportalternativ till landsvägarna, som dessutom skulle belastas med mindre av tung trafik.