Nya svaveldirektivet är bra för miljön men katastrof ur konkurrenssynpunkt

Av: Thomas Ström 2015-01-15

Nu har det nya svaveldirektivet trätt i kraft. Med tanke på miljön tycker jag att det är bra. Ur konkurrenssynpunkt är det en katastrof.

Visst är det bra att värna miljön men inte när det - som i detta fall – gör att vissa delar av Europa och övriga världen inte berörs.  Ännu mer snedvridet blir det då ett antal mindre nogräknade rederier - med största sannolikhet - struntar i direktivet men ändå tar betalt som om de gjort investeringarna. Det blir helt enkelt inte spel på samma villkor.

Orsaken till detta är – som jag tidigare skrivit om – att det inte kommer finnas någon som kontrollerar att rederierna efterlever det nya direktivet. Ännu har ingen förklarat för mig vem det är som ska göra kontroller på fartygen. Ingen har heller informerat om vilket eventuellt straff som väntar om man inte följt direktivet. Så länge detta inte är klarlagt kommer det att fuskas.

Det nya direktivet innebär att svavelhalten i rökgasen från alla fartyg som trafikerar norra Europa har minskat sina utsläpp till 0.1 procent från tidigare tillåtna 1,0 procent. För att klara detta måste rederierna som trafikerar Östersjön och Nordsjön (Skandinavien) samt engelska kanalen gjort omfattande investeringar i sina fartyg.

När det gäller fartyg från rederier, som ligger utanför den berörda zonen där de fortfarande kan köra på det gamla direktivet, ska de byta till ett renare och miljövänligare bränsle från en annan tank när de trafikerar det aktuella området.

Min undran är som tidigare: Vem är det som ska kontrollera att det verkligen blir så?