Kilometerskatten måste gälla för alla!

Av: Thomas Ström 2014-10-29

I regeringsförklaring nämndes en del punkter som direkt påverkar vår bransch. Det handlar om en vägslitageavgift eller kilometerskatt som ska införas för tunga fordon, viket oroar åkerierna i landet, som kör långa sträckor varje år.

Tyvärr tror jag det kommer slå mot svensk industri i allmänhet, och glesbygden i synnerhet. Där finns ju inget alternativ till vägtransporter.

En till två kronor per kilometer är en summa som har nämnts i förslagen inför regeringsförklaringen. Staten hoppas på det här sättet få in mellan 3,5 och 4 miljarder kronor per år.

Detta ska användas till annan infrastruktur. Främst järnväg. Detta låter i teorin mycket bra. Men kommer det att bli rättvist denna gång? Kommer verkligen alla transportörer att drabbas? Eller kommer vissa att slippa och på sätt kunna konkurrera på med ”dopad prissättning”?

Enligt förslaget till kilometerskatt ska det bli olika avgifter för olika delar av landet. Storstadsområdena ska betala mer och glesbygden lite mindre. Hänsyn ska också tas till om lastbilarna har miljövänliga motorer eller om det inte finns alternativ till lastbilstransporter i ett område.

Detta är också helt i sin ordning tycker jag. Men den stora frågan är hur det blir med de utlandsregistrerade fordonen? Kommer de att slippa betala på samma sätt som de slipper trängselskatten? I så fall blir det ju verkligen en snedvriden konkurrens.

För ett svenskt åkeri i exempelvis Östersund, som har ett 80-tal lastbilar, kan det betyda 850 000 mil per år, vilket i sin tur innebär närmare 20 miljoner i extra kostnader. Om detta åkeri ska fortsätta att konkurrera med stora utländska företag, som dessutom slipper avgiften, kommer det inte dröja länge förrän det blir dags att stänga ner verksamheten.