Nu kan alla beskåda Västlänken och komma med synpunkter

Av: Thomas Ström 2014-12-11

I går presenterade Trafikverket sin järnvägsplan för Västlänken. Samtidigt visade Göteborgs stad sin nya detaljplan, som allmänheten nu kan ta del av och komma med synpunkter kring till och med den 30 januari. Detta görs antingen i Älvrummet eller på Köpmansgatan 20. Själva järnvägsplanen kan ses hos Trafikverket på Kruthusgatan 17.

Jag har i sig inga problem med Västlänken. Det är snarare dess dragning mitt genom staden som jag har svårt att förstå. Samtidigt tycker jag att vi borde lägga ner spårvägen och antingen bygga underground i city eller satsa på elbussar. Det som talar för elbussar är att bullret minskar och att infrastrukturen är mycket billigare än den, för mina ögon sett, dåliga lösningen med spårvagnar.

Bygget av Västlänken kommer att pågå i minst sju år i olika etapper. Hela centrala Göteborg kommer att påverkas. Projektet medför stora förändringar i stadsbilden. Bygget och sprängningarna av den fyra kilometer långa tågtunneln kommer orsaka en hel del byggstök och skakningar.

Vill du lämna synpunkter?
Skicka dem till:
Trafikverket Region Väst
405 33 Göteborg
eller via e-post till trafikverket@trafikverket.se

Märk kuvertet/mailet med TRV 2013/92333.
Synpunkter ska ha inkommit senast 30 januari 2015.

Mer information?
Om du vill ha mer information kontakta Trafikverkets 
kundtjänst på telefon 0771-921 921.