Kilometerskatten hotar att slå ut småföretag

Av: Thomas Ström 2014-11-27

– värst blir det för handlare på landsbygden
 

Idag hålls Detaljhandelns Logistikdag på Stockholm Waterfront Congress Center. I samband med detta kommer den stundande kilometerskatten att bli ett hett debattämne.

Jag har i tidigare blogginlägg varnat för att kilometerskatten kan medföra en snedvriden konkurrens, då risken är att bara vissa (läs: de med svensk nummerplåt) kommer att drabbas. Om skatten ska införas är det viktigt att alla transportörer på de svenska vägarna får betala samma taxa.

En annan baksida som en kilometerskatt för med sig är högre priser. Vi är en bransch som redan har mycket låga marginaler. Får vi högre avgifter måste vi ta ut dem från våra kunder. I förlängningen innebär detta att slutkonsumenternas priser blir högre. 

Och frågan är om handlarna får sålt sina varor när de får höja priset? Allra värst kommer det att bli för butiker på glesbygden där man i allt högre utsträckning är beroende av längre lastbilstransporter. En kilometerskatt kommer att göra det ännu svårare att bedriva handel utanför de stora och medelstora städerna. Frågan är hur många småföretagare på landsbygden som kommer tvingas att slå igen på grund av det här?

Helt klart är att svenskt näringslivs konkurrenskraft riskerar att försämras på ett dramatiskt sätt.

Under Detaljhandelns Logistikdag kommer trafikutskottets nya ordförande, Karin Svensson Smith (mp) att debattera mot Joachim Glassell, Svensk Handels näringspolitiska expert inom transport- och logistikfrågor.Det ska bli spännande att se vad den debatten utmynnar i.

Jag lär återkomma i ärendet.