Nya direktivet leder till fusk och ökade konsumentpriser för flera miljoner

Av: Thomas Ström 2014-10-07

Jag har tidigare berört EUs och FNs nya svaveldirektiv, som träder i kraft 1 januari 2015.

Det innebär att svavelhalten i rökgasen från alla fartyg i norra Europa måste minska sina utsläpp till 0.1 procent mot dagens tillåtna 1,0 procent.  För att lyckas med detta måste alla rederier, som har trafik i Östersjön och Nordsjön (Skandinavien) samt engelska kanalen, göra omfattande investeringar i sina fartyg.

Jag är övertygad om att få rederier kommer att genomföra de miljösatsningar som behövs göras för att detta ska bli verklighet. Varför man inte gör det? Jo, det finns ju varken verktyg eller någon som har fått i uppgift att kontrollera att direktivet efterföljs.

För oss på NTEX kommer det att innebära en klart fördyrad transport över Nordsjön och framför allt över Östersjön. Det handlar om åtskilliga miljoner kronor som vi blir tvungna att lägga på våra transporter.

I slutändan drabbar detta konsumenterna.

Vi har nyligen fått nya prislistor från några av de rederier vi transporterar med och där framgår det att våra priser kommer öka kraftigt. Om detta kommer att bli verklighet kommer bara vi på NTEX att behöva betala närmare 16 miljoner kronor mer om året för att våra trailertransporter ska färdas över dessa hav.

Denna kostnadsökning kommer vi tyvärr att behöva ta ut från våra kunder.
 

Thomas Ström
Grundare och koncernchef NTEX