Sjöfarten i Östersjön kommer strunta i nytt svaveldirektiv men höjer ändå priset

Av: Thomas Ström 2014-10-02

Ingen vet hur eller vem som ska kontrollera fartygen


Från den 1 januari 2015 börjar EUs och FNs nya svaveldirektiv att gälla. Det innebär att svavelhalten i rökgasen från alla fartyg i norra Europa måste minska sina utsläpp till 0.1 procent mot dagens tillåtna 1,0 procent. 

Men ingen kommer att kontrollera detta varför jag är övertygad om att många rederier kommer att fuska och ta ut högre avgifter trots att de inte gjort de investeringar i miljön som direktivet kräver.

Förslaget har kritiserats i sjöfartsbranschen, som menar att reglerna missgynnar sjöfarten i norra Europa  medan Sydeuropa slipper undan. Visst är det en motiverad frågeställning men direktivet kommer att få helt andra konsekvenser.

Vissa rederier har beställt fartyg med LNG-drift för att möta kraven. LNG-terminaler installeras också i en rad större svenska hamnar, bl a i Göteborg.

Men min huvudfråga är hur vi kan lita på att sjöfarten i sin helhet kommer att följa dessa direktiv i Östersjön, Engelska kanalen och delar av Nordsjön, bl a kring Västkusten.

Precis som när det gäller andra regler inom svensk transportnäring finns det ingen som kontrollerar att de efterföljs.

Jag har varken sett någon som presenterat vilka verktyg som ska användas för att kontrollera att reglerna följs eller vem som ska ansvara för att kontrollerna genomförs.

Det talar tydligt för att sjöfarten i Östersjön kommer strunta i det nya svaveldirektivet.

Något som vidare innebär att svaveldirektivet inte alls kommer att få effekten att godstransporter flyttas till land, vilket sjöfartsindustrin befarat. Det kommer troligtvis inte heller leda till några större miljöeffekter utan snarare ökad konkurrens från oseriösa aktörer som fortsätter driva fartygen med bunkerolja och gamla motorer. 

En tydlig effekt blir däremot att priset för sjöfrakt till och från Sverige kommer att öka. Det spekuleras i att det kan bli upp till 30 procent dyrare.

Om man då struntar i att göra de investeringar som krävs för att sänka svavelutsläppen kommer rederiet i fråga att tjäna dessa pengar eftersom de ”ökade kostnaderna” kommer att tas ut från kunderna.

Detta resulterar i att ett stort antal mindre nogräknade rederier kommer att tjäna oförtjänt mycket pengar på ett felaktigt sätt. 

Hur kan jag då vara så övertygad om det?

Svaret är som sagt.

Det har inte tillsats någon myndighet eller liknande som kan kontrollera att de nya reglerna verkligen efterföljs.

Visst kommer det att finnas rederier som tar beslut om att man ska följa de nya reglerna men då är frågan om fartygets skeppare kommer att göra det? Denne har nämligen krav på sig att vara så lönsam som möjligt och då kan det vara mycket lätt att spara en del genom att använda den billigare och den för miljön sämre oljan.

Mitt resonemang blir väldigt uppenbart när man tänker på vad som sker med de fartyg som startat långt från de berörda områdena. Avsikten är att dessa fartyg ska ändra drivmedel när de går in i den aktuella zonen. 

Hur stor är chansen att de verkligen gör det om de kan spara en stor del pengar genom att inte göra det?

Den stora knäckfrågan att lösa i i det här är sålunda; vem ska kontrollera att det nya svaveldirektivet följs?

I nuläget finns det ingen.

Och om drygt tre månader kommer rederierna kräva kraftigt höjda priser. För den stora frågan är: Vem ska kontrollera att det nya svaveldirektivet följs?
I nuläget finns det ingen! 
Och om drygt tre månader kommer rederierna kräva kraftigt höjda priser!!!

Thomas Ström

Grundare och koncernchef NTEX