Hur ska vi få våra ungdomar att vilja bli chaufförer?

Av: Thomas Ström 2014-09-18

Det finns flera otroligt viktiga frågor som vår bransch står inför de kommande åren.Vissa, som exempelvis tydliga regler och påföljder vid överträdelser, har jag berört i tidigare inlägg. Men den fråga, som förmodligen kommer att bli en av de absolut viktigaste för svensk transportindustri, är vad vi ska göra för att locka undomar till chaufförsyrket?

Bristen på chaufförer i Sverige och övriga Västeuropa är mycket stor. Det stora problemet ligger i att för få ungdomar väljer att utbilda sig. Medelåldern för chaufförer i denna del av Europa är plus 50 år. 

En grundläggande orsak till detta är att färre ungdomar tar körkort.  Man har andra prioriteringar idag jämfört med för några år sedan. Förmodligen beror det på ekonomiska och miljömässiga skäl. Men ingen vet riktigt. Här anser jag att vi inom branschen måste börja fokusera. Annars har vi inga chaufförer kvar om några år, vilket är mycket oroväckande med tanke på att transporterna kommer att öka.

Vi inom branschen måste kraftsamla för att finna lösningar på detta problem. Annars har vi snart inga chaufförer kvar.