Svensk åkerinäring riskerar att ”flaggas ut”

Av: Thomas Ström 2014-09-04

Varför tar ingen politiker tag i problemet?
 

På söndag är det en vecka kvar till Valet.
Det märks inte minst av alla de skyltar som sitter utmed våra vägar. På vissa ställen är det rent trafikfarligt. Jag undrar om Trafikverket, som brukar vara mycket snabba med att ta bort all reklam utmed våra vägar, verkligen har gett tillåtelse till detta. Undrar vad följderna blivit om ett företag tapetserat landskap och städer på ett liknande sätt? 

Det är förmodligen med detta som med mycket annat som gäller de svenska landtransporterna; det finns inget tydligt regelverk. När det väl finns så saknas kontrollen, ingen följer upp att företagen i branschen sköter sig.

Detta har nu fått till följd att allt fler oseriösa åkeriföretag, som bland annat tillämpar lönedumpning, vinner allt större mark i Sverige. 

Vår bransch lever idag med en stark press från aktörer som inte följer gällande spelregler. Enligt Sveriges Åkeriföretag visar undersökningar att drygt 50% av trafiken på till exempel E4a:n utförs av utlandsregistrerade fordon. Detta leder till att tusentals förarjobb i Sverige går förlorade.

Vi på NTEX har själva en del utlandsregistrerade fordon som kör tur och retur till Sverige med gods från och till sina hemländer i Europa. Vi följer de lagar och regler som finns men vi är fullt medvetna att det finns de som inte gör det. Det är dessa bolag som hotar hela den svenska åkerinäringen.

Jag får dagligen höra historier om uppgivna åkeriägare som inte kan sänka sina priser mer. Lönsamheten är fortsatt låg och de kan inte hävda sig i konkurrensen eftersom de sitter fast i ett högt kostnadsläge vad gäller löner och stora investeringar.

Min stora undran är varför inget parti tar fasta på det här? Visst pratas det om att alla chaufförer ska betala skatt i Sverige. Men ingen gör ju något.Ingen politiker talar heller om hur de regelverk som omgärdar åkerinäringen ska användas bättre för att även utlandsregistrerade fordon ska kunna lagföras på ett tillfredsställande sätt.

Istället talar de om att införa en kilometerskatt, som med största sannolikhet skulle vara dödsstöten för svensk åkerinäring. 

Observera att frågeställningarna jag ställer nedan inte är mina åsikter utan mer en undran om hur vi ska komma vidare: 

  • Ska vi i vårt land behålla en svensk åkerinäring som sysselsätter drygt 100 000 chaufförer? 
  • Ska vi behålla kollektivavtalet?
  • Eller ska den svenska åkerinäringen anpassa sig till nuvarande konkurrensförhållanden?
  • Ska den likt sjöfarten, ”flagga ut” sina verksamheter?
  • Eller ska de bemanna sina fordon med arbetare från låglöneländer?