Svenska lastbilschaufförer är en utdöende art

Av: Thomas Ström 2014-08-28

Så här i valtider är det spännande att följa de olika förslag som dyker upp, speciellt dem som skulle påverka vår bransch.

Jag var själv på plats i Almedalen i juli och kunde då bland annat ta del av ett förslag från Anders Ygeman (S), en av de hetaste kandidaterna som ny transportminister om vänsterblocket vinner i valet i september. Anders Ygeman och Karin Svensson Smith (MP) vill införa en ny slitageavgift för lastbilstransporter på alla statliga vägar.

Deras syfte är bland annat att få över mer gods till järnväg och sjöfart och gynna svenska lastbilstransporter i konkurrensen med utländska.

Jag tycker att tanken är god men den går tyvärr inte att genomföra. För det första kommer alla – inklusive de svenska lastbilarna – att få betala. Rent administrativt har jag svårt att se hur man ska kunna ta ut en avgift bara av vissa. Och vem ska kontrollera att reglerna efterföljs?

Om svenska åkerier ska gynnas får man göra som i Tyskland; ta betalt av alla som kör på våra vägar. Då skulle man i gengäld kunna ta bort eller reducera fordonsskatten för de svenska åkarna. Det skulle ge effekt.

Liksom Ygeman och Svensson Smith vill jag också ha mer trafik på tåg men det är en omöjlighet i Sverige idag. Järnvägen underdimensionerad och i för dålig skick. Kapaciteten för godstrafiken är i stort sett utnyttjad till max idag, det finns helt enkelt inte utrymme för att skicka mer gods med tåg.

När det gäller sjöfarten så undrar jag för det första vilken sjöfart man menar? Vi har ju knappt någon sjöfart kvar. För det andra vill jag bara påpeka att ur miljösynpunkt är de flesta lastfartyg värre bovar än motsvarande andel lastbilar. Det är inte miljövänligare att transportera med båt!

Vidare menar man att slitageavgifter skulle vara ett sätt att stoppa den nu pågående utflaggningen av svenska åkeriers fordonsflottor. Om så skulle vara fallet undrar jag: var finns de svenska chaufförerna? Var hittar vi dem? De svenska chaufförerna håller ju på att försvinna. Liksom de tyska. Liksom de engelska. Liksom de franska.

Det skulle vara spännande om någon började driva frågan om hur vi ska stimulera ungdomar att vilja bli framtidens lastbilschaufförer. I dagsläget finns det ingen föryngring. Samtidigt går allt fler i pension eller så byter de yrke. Svenska lastbilschaufförer är en utdöende art.

Den frågan är som sagt viktigare att ta tag i om man inte vill att den svenska lastbilsflottan ska flaggas ut.