Kommer Peak Car ersätta Peak Oil?

Av: Thomas Ström 2014-06-19

Peak Oil är ett begrepp som etablerades för flera år sedan. Det vill säga att det moderna samhället förbrukar mer olja än vad som hittas i form av nya fyndigheter. 

Internationella energirådet slog fast att Peak Oil inträffade redan 2006. Att brist på olja kommer höja priset på bränsle ses numera som en självklarhet.

Vad som kan minska effekterna av Peak Oil är att bilismen ser ut att bromsa in. I varje fall bland många europeiska och nordiska länder. Det är inte längre enbart miljöaktivister som ifrågasätter nyttan av bilen i stadsmiljö utan kraven på minskad bilism har vunnit terräng bland flera partier och i olika samhällsskikt.

För dagens ungdomar är det inte längre en självklarhet att ta körkort. Vi pratar dessutom om en generation som ser ut att få mindre ekonomiska resurser än sina föräldrar.

Antalet cyklister ökar snabbt i våra svenska storstäder och det sätts allt större fokus på hur viktigt vardagsmotionen är för det allmänna välbefinnandet och att den ständigt uppkopplande människan inte ska bli ett offer för ”sittsjukan”.

Det finns debattörer som för fram åsikten privatbilen i storstaden blir morgondagens cigarett. Helt enkelt en livsstil som inte platsar i det moderna citylivet. När politiska beslutsfattare på både nationell och regional nivå talar sig varma för den hållbara, attraktiva och konkurrenskraftiga staden, så blir privatbilismen problematisk och långt ifrån den statussymbol den en gång var.

Bilen, som tidigare ansågs vara en självklar rättighet, ifrågasätts ur en rad perspektiv. Fortfarande förbrukar de flesta bilar bränsle som inte kan förnyas, de bidrar till växthuseffekten och kanske mest påtagligt för stadsbor, så lägger bilen beslag på mycket utrymme. Uträkningar visar att en bil kräver cirka 100 kvadratmeter stadsyta per person medan en cyklist enbart lägger beslag på 10.

Så frågan är om vi kommer få se begreppet Peak Car allt oftare och att privatbilen till slut blev offer för sin egen framgång?

Ha nu en riktigt bra midsommar
Thomas