Vi tar ansvar för våra chaufförer fullt ut

Av: Thomas Ström 2014-06-12

Alla underentreprenörer betalar skatter och sociala avgifter

Jag och NTEX har alltid gjort rätt för oss. Vi har aldrig gått vid sidan av lagen. Detta blir extra aktuellt att påpeka med anledning av de senaste årens diskussioner och den nu pågående debatten kring cabotageregler.

Alla vet att det finns bolag som tänjer på reglerna och utnyttjar utländska chaufförer som arbetar för i första hand mindre nogräknade åkerier i exempelvis Syd- och Östeuropa. Efter att utländska chaufförer kommit hit till Sverige med sin transport får de, enligt lagen, köra tre inrikestransporter medan de väntar på att de ska få en ny transport från Sverige tillbaka till sitt hemland. 

Vissa på den svenska marknaden kringgår detta genom att låta chauffören åka till Norge och sedan kan samme chaufför köra tre nya transporter inom Sverige. Under tiden dessa chaufförer är kvar här i Sverige finns det inget svenskt bolag som tar ansvar för dem. De bor i sina bilar och har det mycket tufft ekonomiskt.

Vi på NTEX arbetar inte så här. I utlandet jobbar vi på precis samma sätt som vi gör i Sverige, nämligen med personal i egna bolag eller från etablerade och godkända agenter, som har ordning på skatter och sociala avgifter för sina chaufförer.

Vi tar dessutom väl hand om de chaufförer som kör för oss på NTEX. I Gislaved, varifrån vi styr vår trafik till och från Centaleuropa, har t ex rum för övernattning med toalett, dusch och kök.

Chaufförer som kör för NTEX behöver alltså inte bo i sin bil på parkeringsplatser i Sverige för att vänta på att få en ny transport till sitt hemland.

Ha det gott
Thomas