Gå till handling och sluta prata!

Av: Thomas Ström 2014-05-22

Få har väl kunnat undgå att den ena politikern efter den andra börjar synas i debattartiklar där man lyfter fram frågor som har med vår bransch att göra. En tydlig vattendelare mellan de politiska blocken är frågan om kilometerskatt eller vägslitageavgift för lastbilstrafiken.

Om nu svenska staten behöver hjälp med att finansiera eller delfinansiera de infrastrukturinvesteringar som krävs tycker jag att det ska gälla för alla och inte bara för de svenska bilarna. I andra länder är man mycket noga med att ta ut avgifter av samtliga åkare, inklusive dem som kommer från andra länder som exempelvis Sverige. Varför kan inte vi göra samma sak?

Ett tydligt exempel är trängselskatten, Det är ju inte klokt att alla utländska fordon slipper att betala den. Nu har man visserligen sagt att det ska bli ändring på detta vid årsskiftet. Men det återstår att se. Det skulle inte förvåna mig om det kommer skjutas på framtiden.

Och det ska jämföras med att du i många fall utan vetskap blir registrerad när du passerar Oslo, vilket får till följd att det dimper ned en faktura med vägavgift någon månad senare.
 Nej, här måste vi bli bättre.

Socialdemokraternas talesperson i dessa frågor, Magdalena Andersson, är inte helt oväntat kritisk till de skattesänkningar som genomförts och planeras av alliansregeringen. Hon menar att Socialdemokraterna vill förhindra ytterligare skattesänkningar och införa kilometerskatt för lastbilar. 

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd säger att hon aldrig kommer att vilja lägga sig i vilket transportslag som används i olika situationer. Hon vill heller inte införa styrmedel. Alliansregeringen säger vidare att vägarna är oerhört viktiga, för jobben och för att kunna hålla ihop och utveckla olika regioner. Man säger att man kommer att jobba hårt för att de vägar som har eftersatt underhåll ska utvecklas och bli bättre. Efter att ha talat med personer som förstår sig på har hon insett att det under den närmaste tiden bör investeras 1 400 miljarder kronor i infrastrukturen. 

Personligen är jag för båda förslagen. Det viktiga är att det görs något och att det görs nu. Vidare är det av högsta vikt att det inte bara blir en massa part om detta bara för att det är valår. Det måste börja hända saker och det väldigt snart. I tidigare inlägg har jag pratat om både järnvägens och flera Europavägars bristande underhåll. 
Om det inte sker en omfattande förändring inom kort kan det leda till katastrofala följder.

THOMAS