Nu måste vi ta ansvar för den svenska infrastrukturskulden

Av: Thomas Ström 2014-05-08

Såhär i valtider tycker jag att det är på sin plats att lyfta aktuella frågor inom den svenska näringslivspolitiken. 

Första frågan är varför Sverige ska vara ett av de sämsta länderna i Europa när det gäller att investera i infrastruktur?

Mer info om detta återfinns i en rapport som WSP Analys och Strategi gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv. I denna framgår det tydligt att svensk ekonomi ur såväl historisk som internationell jämförelse, kännetecknas av låga investeringar i infrastruktur. 

WSP-rapporten visar att det föreligger ett klart samband mellan investeringar i infrastruktur och ekonomisk tillväxt. Här framgår att det samlade värdet av de svenska infrastrukturinvesteringarna, som andel av BNP, ökade snabbt under efterkrigsdecennierna. Toppnivån nåddes i slutet på 70-talet.

Från 1980-talet och framåt har dock infrastrukturinvesteringarna vuxit väsentligt långsammare än ekonomin i övrigt.

Sverige ligger oroväckande långt ned på listan bland övriga länder i Europa när det gäller infrastrukturinvesteringar under de senaste 30 åren. 

Där vi ser det allra tydligast är inom järnvägen, där vi dagligen hör om tågurspårningar och förseningar till följd av bristande underhåll. Dessutom har godstrafiken alldeles för dålig kapacitet. Så som läget är idag är den maximalt utnyttjad. Det går alltså inte att skicka mer gods med tåg i Sverige.

En annan mycket eftersatt del inom den svenska infrastrukturen är vatten- och avloppsnäten. Branschorganisationerna Svenskt Vatten och Varim har länge slagit larm men ingenting händer, vilket är anmärkningsvärt med tanke på de förgiftningsincidenter av vattnet som inträffat i exempelvis Östersund, Skellefteå och Jönköping på senare år. Allt till följd av bristande underhåll. Enligt branschorganisationerna handlar det om en tickande bomb.

Sedan går det inte att komma ifrån att underhållet och utbyggnaden av vårt svenska vägnät är katastrofalt på sina ställen. E20, E18 och E 45 är bara några exempel.

Nu är det dags att ändra på detta. 
Vi måste helt enkelt minska vår infrastrukturskuld. Jag hoppas verkligen att några av våra politiker kommer att lyfta denna fråga i stundande valrörelse. Det är nämligen en förutsättning för fortsatt tillväxt i Sverige.

Vill du läsa mer om detta finner du WSP-rapporten här:
http://www.transportgruppen.se/Naringspolitiken--Transporterna/Fakta-och-rapporter/Fakta-men-inte-rapporter/?cmpe=Nyhetsbrev_Transporter_i_fokus