Talar om entreprenörskap i Båstad 23-25 juni

Av: Thomas Ström 2014-05-01

Eftersom entreprenörskap är något jag själv brinner för känns det både hedrande och smickrande att jag blivit inbjuden som talare till den stora Entreprenörsveckan 23-25 juni i Båstad.

Bakom detta arrangemang står Mentor Communication Group, som är Nordens ledande förlag inom business to business. Man kallar veckan för Sveriges Största mötesplats för företagare. Det är en vecka som erbjuder kunskap, inspiration och inblick i viktiga frågor som är en förutsättning för entreprenörsföretagens utveckling. 

Under veckan erbjuds ett antal olika branschorienterade heldagsprogram. Några exempel är Life Science, Transport & Logistik, Entreprenörskap, Livsmedel & Mat idag, data/IT, turism & besöksnäring och förpackningar.

Dessutom kommer det att arrangeras ett stort antal branschöverskridande seminarier inom kommunikation, ledarskap, marknadsföring, sociala medier, försäljning, immaterialrätt, riskkapital, försäkringar, ekonomisystem, retail, presentationsteknik m.m.

Jag kommer att prata en hel del om hur det har varit att bygga och utveckla NTEX till det företag som vi har idag. 

Från arrangörens håll har jag fått önskemål om att prata om hur vi tagit hänsyn till det svenska näringslivsklimatet och politiska beslut när det gäller vårt bygge av NTEX. Faktum är att jag inte kommer kunna prata något om detta. Jag har nämligen aldrig tänkt eller reflekterat över några sådana saker.

Det enda jag ställt mig frågande till är varför staten ska vara inne och konkurrera med sina post- och järnvägsföretag i en redan hårt pressad bransch?

Jag har också fått tips om att prata om de hinder jag sett när det gäller att utveckla ett bolag på den svenska transport- och logistikmarknaden. Men det är samma sak där. Som entreprenör ser man inga hinder utan snarare möjligheter. Där andra kört fast vill man hitta lösningar, det kan dessutom bli en konkurrensfördel.

Jag kommer dock att prata om hur viktigt det är att ha fokus på kunden att alltid hjälpa kunden och att alltid vara lösningsorienterad och flexibel. Detta gäller inte minst när man blir en internationell aktör. Då är det oerhört viktigt att behålla sin lokala förankring eftersom det är där majoriteten av kundkontakterna sker.

Ett hinder jag förmodligen kommer att beröra är tidsaspekten när det gäller samarbeten med exempelvis banker och andra finansiärer. Där har man en tendens att dra ut på tiden när det gäller beslutsprocessen. Ibland har jag varit med om att sådana här långbänkar gjort att affärer gått i stöpet. Min uppfattning som entreprenör är att man måste vara snabb och hugga direkt om man ska lyckas.

Ha nu en härlig långhelg så hörs vi gen nästa torsdag!

Thomas