Högre krav i en tuffare tid - Svensk transportnäring får det jobbigt framöver

Av: Thomas Ström 2014-04-24

När det som nu är fler helgdagar än normalt blir det ganska jobbiga veckor för oss som arbetar med transport och logistik. Vi måste vara ännu mer på tårna för att kunderna ska bli nöjda. Så har det alltid varit men det har blivit ännu tuffare med åren, trots alla moderna hjälpmedel.

Jag vill inte framstå som en gnällspik men jag tycker att det är viktigt att vi i Sverige börjar diskutera de senaste årens tendenser med allt högre krav på miljö, kvalitet, teknik och system i kombination med krav på lägre priser. Vi på NTEX kommer visserligen alltid att klara oss eftersom vi är den av de större aktörerna som arbetar med flexibilitet och stort kundfokus.  Men jag är dock rädd att den svenska transportnäringen kan komma att må riktigt dåligt om några år.

När det gäller transporter har svenska företag det oerhört bra jämfört med kollegorna i exempelvis Tyskland. Det är nämligen billigare att skicka en full-lastad trailer från Kungälv till södra Tyskland än vad det är att skicka samma trailer från norra till södra Tyskland.

Ett annat exempel är att det för tio år sedan kostade mer än dubbelt så mycket att skicka denna trailer från just Kungälv till München jämfört med idag. Notabelt är att samma transport idag i motsatt riktning kostar nästan dubbelt så mycket idag som den gjorde för tio år sedan. Detta sker i en tid då priser på fordon, hjälpmedel och drivmedel blir allt dyrare. Dessutom ska man svara upp till allt högre myndighetskrav och moderna teknik.

En rolig liten jämförelse när det gäller teknikutvecklingen - som jag vill ge dig som läsare - kommer från tiden då jag arbetade som trafikledare på ASG (AB Svenska Godscentraler). En kollega och jag hade hand om 250 bilar på 93 linjer. Vi skötte all kommunikation med fast telefon och comradio. Vi hade tio inkommande linjer och fem personer som tog emot alla bokningar, som vi la i en låda. Alla godslinjer hade vi på en manuell tavla på väggen. När en linje blev full gick man upp och vände på den helt enkelt. Det var en rolig och lärorik tid. 

Jag var ganska ung och när chefen presenterade mig för de övriga kallade han mig deras nye volontär. Efter det fick jag heta ”Volle” under min tid där.

Ha det gott,

Thomas