Infrastrukturministern försvarar olönsamma projekt

Av: Thomas Ström 2016-02-25

Kanske har jag inte hela bilden klar för mig men allt som oftast har jag mycket svårt att förstå mig på flertalet politiker och de beslut de fattar.
I mitt förra blogginlägg skrev jag om en grupp trafikforskare som menar att en stor del av de stora satsningar som görs på att bygga järnväg och väg i Sverige är direkt olönsamma. 
Nu vill jag även förmedla vad infrastrukturminister Anna Johansson (S) tycker i detta ärende.
Enligt olika medier hävdar hon att: ”politikerna faktiskt måste driva på dessa satsningar för att styra samhället på nya vägar”.

Anna Johansson (S) säger egentligen inte emot forskarna. Men hon säger att de kalkyler som görs inte tar hänsyn till att det sker stora förändringar i samhället, som exempelvis att folkmängden nu ser ut att öka betydligt snabbare än man trodde för något år sedan.

Hon hävdar framförallt att de politiker som ska fatta besluten i praktiken måste ta hänsyn till betydligt fler saker än vad som ryms i de samhällsekonomiska analyserna.
Hon säger: ”Som politiker kan vi inte bara följa prognoser, vi vill ju påverka samhällets utveckling. Har man till exempel som mål att det ska gå att leva och arbeta i hela Sverige så måste man acceptera att vi får genomföra en del olönsamma projekt”.

Nästa stora projekt, som forskarna anser bli mycket olönsamt, är planerna på höghastighetsjärnväg i Sverige. Här har prognoserna visat att satsningen kommer att bli samhällsekonomiskt olönsam. Men trots att kritiken mot projektet är hård är arbetet med banorna i full gång.

När det gäller höghastighetsbanorna citeras Anna Johansson på följande sätt i media: ”Höghastighetsbanorna är oerhört viktiga för att få bättre förbindelser och förstärka järnvägens kapacitet. Som det ser ut nu kommer banorna att byggas men det är väldigt stor osäkerhet kring kostnaderna, vilken nytta man får och hur finansieringen ska lösas. Projektet får inte tränga ut andra satsningar”.

Vad är det egentligen hon menar? Det är klart att alla de miljarder kronor som kommer att behövas för höghastighetsbanorna kommer att ske på andra infrastrukturprojekts bekostnad. Vad händer till exempel med ett nödvändigt dubbelspår mellan Göteborg och Oslo? Kommer det någonsin att bli av om höghastighetsbanorna blir verklighet? Jag tror inte det.
Men som sagt; jag har svårt att förstå hur en stor del av våra folkvalda politiker tänker.


Bild: tågspår från Shinkansen, ett järnvägsnät i Japan som trafikeras med höghastighetståg. Foto: By Tennen-Gas via Wikimedia Commons