Tror inte på positiva effekter vid införande av tonnageskatt

Av: Thomas Ström 2015-11-23

Tidigare i höst gav infrastrukturminister Anna Johansson besked om att regeringen lagt ett förslag om att ett svenskt tonnageskattesystem bör införas.
Så som jag och många med mig ser kommer detta minst 20 år för sent. Det borde gjorts mycket tidigare.

Bakgrunden till förslaget är att svenska rederier i internationell trafik ska kunna konkurrera på samma villkor som rederier i andra Europeiska länder.
Infrastrukturminister Anna Johansson framhåller att tonnageskattesystemet kommer att medföra fler svenskägda fartyg. Ministern menar också att tonnageskattesystemet kommer att ha stor betydelse för jobben och det är ett led i att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Dessa påståenden har jag svårt att tro på. Här måste regeringen bli tydligare.

Visst är det bra med tonnageskattesystem. Problemet är att detta kommer alldeles för sent. Skadan är redan skedd. De svenska rederierna har ”flaggat ut” större delen av sina fartyg, samtidigt som man tvingats att acceptera och lära sig att leva efter vanlig arbetarskatt.

Den föreslagna skatteförändringen är dessutom frivillig. Antingen väljer man att skatta på det sätt man gör idag eller så börjar man med tonnageskattesystemet, vars upplägg de kvarvarande rederierna är fundersamma kring. Jag tror inte att detta kommer medföra en dramatisk ökning av svenskflaggade fartyg.
Jag hoppas att jag har fel.

Jag tror heller inte att det föreslagna systemet kommer att medföra speciellt många nya arbetstillfällen, absolut inte så många så att det skulle påverka sysselsättningen på ett dramatiskt sätt.

De båtar som berörs av förslaget är fraktbåtar och på dem jobbar normalt 10-12 personer. Det är inte speciellt många. För att det skall bli någon påverkan på sysselsättningen bör Sverige komma upp i 10 000 fraktbåtar, jämfört med dagens knappa 500. De flesta svenska rederier hyr dessutom in arbetskraft från länder utanför Skandinavien. Befälen är oftast svenska, norska eller danska. Det blir med andra ord inte så många nya arbetstillfällen.

Jag vet att man inom svensk sjöfart beräknar att införandet av tonnageskatten kommer att ge 300 nya svenskflaggade fartyg och 17 000 jobb över de kommande tio åren. Detta baseras på effekten tonnageskatten haft i andra länder. Men det är länge sedan.
Inom sjöfartsnäringen brukar man också säga att ett arbetstillfälle ombord ger fyra jobb i land. Frågan är om detta verkligen håller.

Men det är klart att om vi skulle få 10 000 svenska fraktfartyg skulle det ju bli fart i våra svenska hamnar. I praktiken kommer det innebära att det anlöper en fraktbåt varannan minut till Göteborgs hamn. Det är lika stor trafik som man har i Singapore.
I Singapore har man närmare 1250 kranar. I Skandinaviens största hamn finns det fem!


Foto: Derell Licht/Flickr