Rekord i försändelser och omsättning

Av: Thomas Ström 2015-09-18

Nu är vi på NTEX verkligen på gång.
Under årets första åtta månader har vi fraktat fler enheter och omsatt mer pengar än någonsin tidigare under samma period.

Från januari till augusti har vi transporterat närmare 119 000 försändelser, vilket ska jämföras med de 96 000 vi gjorde under motsvarande period 2014. I pengar räknat innebär det en omsättningsökning på drygt 50 miljoner kronor, från 630 till 
683 miljoner kronor.

Den främsta orsaken till att vi ökar är att vi bestämt oss för att transportera styckegods i hela Europa. Målet är att vi inom en snar framtid ska täcka hela Europa med denna tjänst. Detta är också orsaken till att vi under året inlett samarbeten med nya agenter i såväl Belgien som Tyskland.

Anmärkningsvärt i sammanhanget är att vi fortsätter att öka i Storbritannien, där vi redan är en av de absolut största aktörerna på marknaden. De senaste månaderna har vi visserligen sett en liten svacka till följd av det starka pundet men hittills i år har vi fortfarande en tydlig ökning när det gäller antalet försändelser och omsättning.

En annan del som också ökar är vår avdelning för sjö & flyg över hela världen. Här har vi gjort en medveten satsning på nya kunder samtidigt som våra befintliga kunder börjat inse att vi kan ta hand om alla deras transporter, inte bara till Europa.

Vad många kunder som byter till NTEX märker är att vi kan erbjuda detsamma som övriga men att vi gör det bättre.
Att jag vågar säga det beror på att vi på NTEX generellt följer upp alla våra kunder och att kunderna alltid vet var deras sändning befinner sig. Dessutom ställer vi alltid upp som samtalspartner för att lösa kundernas problem.
Vi jobbar stenhårt på att kunna erbjuda en stor flexibilitet och hög service.