”Det är inte seriöst att besluta om nedläggning av Bromma Flygplats mitt under en pågående pandemi”

Av: Thomas Ström 2021-05-03

Nu är det bekräftat att regeringen vill lägga ned Bromma Flygplats utan att ha presenterat någon plan på hur Arlanda ska byggas ut.
Faktum är att man inte ens lämnat en enda garanti för att Arlanda verkligen kommer att få en utbyggnad.
Beslutet är förhastat och taget på mitt under pandemiåret 2020, vilket är helt vansinnigt.

Coronapandemin har medfört att flyget står inför en av sina största utmaningar någonsin. Då kommer beskedet om nedläggning. Alla vet att Miljöpartiet inte tycker om flyget. Det är sedan gammalt. Men vad man än tycker är det helt oseriöst att använda denna kris som en förevändning för att ta detta beslut. 

Du som läser min blogg regelbundet vet att jag är helt emot en nedläggning. Detta gäller även hela oppositionen. Nu står hoppet till Centerpartiet, som ännu inte bestämt sig.

Det är sällan ett parti kan visa att det verkligen står upp för en sakfråga man slagits för så tydligt som Centerpartiet gjort för den svenska glesbygden. Det är nämligen den som kommer att drabbas hårdast om flygplatsen läggs ned. Frågan är om Centerpartiet kan stå emot?

Så sent som den 27 april hade kommunalrådet, Anders Ågren (M), i Umeå en debattartikel i Västerbotten-Kuriren, där han också menar att beslutet är oseriöst eftersom det grundas på hur flygtrafiken ser ut mitt under pågående pandemi. Han säger vidare att det är ”djupt oansvarigt och ett slag mot hela landet, som är beroende av god flyginfrastruktur till och från huvudstaden för jobb, företagande och tillväxt”. 

I sin debattartikel menar Anders Ågren vidare att Bromma flygplats är en nationell angelägenhet, vilket jag också påtalat i tidigare inlägg.

Hela Sverige – inte minst näringslivet – är beroende av ett fungerande inrikesflyg och goda förbindelser till och från Stockholm. För Umeå är Bromma ett viktigt komplement till Arlanda. En betydande del av flygningarna till och från Umeå Airport går vanligtvis via Bromma, säger Anders Ågren. 

Du som läst mina tidigare inlägg om detta vet att jag också är helt enig i hans resonemang om att beslutet visar att regeringen saknar förståelse för vikten av goda flygförbindelser runt om i landet.

Vidare är det högst anmärkningsvärt att regeringen, enligt Anders Ågren, inte bett om någon åsikt från varken politiker eller näringslivet i Umeå eller i andra delar av landet, som berörs av nedläggningen. Man har inte ens frågat flygbranschen.
Om detta är sant är det fullständig katastrof! 

Risken är att Centerpartiet återigen kommer framstå som en vindflöjel och ännu en gång visa att det är ett parti det inte går att lita på.
Innan ni beslutar om nedläggning av Bromma är vi många som vill ha garantier i kombination med konkreta beslut och investeringar för en utbyggnad av Arlanda.

THOMAS STRÖM