8000 vindkraftsverk på en yta större än Gotland krävs för LKAB:s fossilfria stål till år 2040

Av: Thomas Ström 2022-06-21

Vi på NTEX förespråkar en övergång från fossila drivmedel och är positiva till alternativa energikällor. Ni som följer min blogg vet dock att jag personligen inte är någon vidare förespråkare för vindkraft.
Det finns massor av saker som går att ifrågasätta, inte minst i de vindkraftsparker som byggts, byggs eller planeras. Av en tillfällighet kom jag i kontakt med en ingenjör inom elkraftsområdet, Johnny Steen, som är av samma uppfattning. Han är betydligt mer initierad och påläst än vad jag är.

I ett mejl jag fått från Johnny Steen gör han mig uppmärksam på ett inslag i SVT NYHETER Norrbotten (se länk nedan). Där framgår det att LKAB i sin strävan att ta fram ett fossilfritt och grönt stål kommer att bli Sveriges största elförbrukare. Till 2040 beräknas behovet öka från dagens 2 TWh till 50 TWh per år.

– Vi behöver fossilfri el snabbt, då finns egentligen inga alternativ till vindkraft, säger Jan Moström, vd på LKAB till SVT.

Mot denna bakgrund har Johnny Steen intresserat sig för hur mycket resurser, material etc. som krävs för att bygga vindkraftsverk som ska producera 50 TWh per år. Till att börja med har han begärt ut offentliga handlingar från de existerande vindkraftsprojekten Markbygden utanför Piteå och Vattenfalls projekt Blakliden-Fäboberget i Lycksele och Åsele kommuner.

Det Johnny tagit fram är hur mycket byggnadsmaterial som använts, hur mycket de kostat och vem som levererat allt som behövts i dessa projekt. Därefter har han jämfört dessa siffror med vad som kommer krävas för att producera 50 TWh per år med vindkraft.

Hel klart är att siffrorna och ingreppen i naturen, som Johnny kommit fram till, är enorma.

Så här skriver Johnny Steen utifrån det han fått fram:

”För att få ut 50 TWh energi med vindkraft får man till en början räkna på 8 000 vindkraftverk. Då kan man med vädergudarnas hjälp nå 50 TWh när det blåser optimalt och verken går på full effekt. Men detta gör det bara 1/3 del av året. De övriga 2/3 av tiden måste energin komma från någon annan källa.”

”Men låt oss räkna på insatsvarorna på och under marken för 8 000 vindkraftverk. Det kommer att krävas ca 3 500 km2 mark, vilket kan jämföras med Gotlands yta som är 3 184 km2.”

Dessutom krävs nedan resurser för att bygga dessa vindkraftverk;

4,4 miljoner kubikmeter betong = 10,5 miljoner ton betong.
320 000 ton armeringsjärn.
100 miljoner ton grus (kross) (Går åt ca 25 000 ton dynamit för att spränga loss dessa volymer)
750 mil kabelgravar måste grävas.
600 mil nya vägar måste byggas.
1,6 miljoner ton cement. På Slite producerar Cementa 2,1 miljoner ton per år”

Med utgångspunkt från dessa siffror har Johnny Steen följande kritiska frågeställningar:

a) Vilka samebyar är det som ryker? 3 500 km2 är stort även i Norrland.

b) Från vilka områden/berg skall 100 miljoner ton kross sprängas? Vad kommer samerna att säga?

c) Vem skall leverera armeringsjärnet? Tillverkas inte i Sverige?

d) Allt detta arbete sker med dieseldrivna fordon. Gigantiska CO2 utsläpp är vad jag tror?

e) Varifrån ska cementen levereras? Får Cementa i Slite tillstånd att öka från 2,5 till 3,7 miljoner ton?

f) Och till sist; vilken energikälla ska användas när det inte blåser?”

Här kan du ta del av nyhetsinslaget i SVT NYHETER Norrbotten:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/industrijattarna-i-norr-vill-helst-ha-mer-vindkraft-den-ar-billigast 

Thomas