Ny metod: Solljus kan omvandla koldioxid till bränsle

Av: Thomas Ström 2016-10-12

Nyligen tog jag del av en intressant artikel om en ny metod där man med hjälp av solljus kan omvandla koldioxid till bränsle.
Det är forskare vid University of Illinois i Chicago som utvecklat en metod för bränsleframställning som påminner om växternas fotosynstes. 

Det man kommit på är en ny typ av solcell som i stället för att göra ljus till elektricitet konverterar atmosfäriskt koldioxid till ett kolvätebaserat bränsle med solljuset som enda energikälla. 
Men till skillnad mot växterna, som tillverkar socker av energin från solljuset, producerar den nya solcellen ett syntetiskt bränsle bestående av vätgas och kolmonoxid, som kan brännas direkt eller omvandlas till andra sorters bränsle, exempelvis diesel.

I processen används en nanoförening som aktiv katalysator. Den bryter i sin tur ner koldioxidens kemiska bindningar. I experiment har forskarna visat att deras metod är 1 000 gånger snabbare än konventionella katalysatorer till en tjugondel av kostnaden.

Enligt forskarna innebär detta att priset för bränsleframställningen är jämförbart med tillverkning av vanlig bensin.

En annan intressant effekt är att metoden också kan avlägsna stora mängder koldioxid från atmosfären. Då planeten Mars atmosfär till stora delar utgörs av koldioxid kan de nya solcellerna dessutom bli en energikälla för framtida expeditioner dit.

Kommentarer

Äntligen! Allt fler politiker inser vansinnet med planerna på höghastighetståg

Av: Thomas Ström 2016-10-07

I tidigare blogginlägg i år har jag deklarerat min ståndpunkt när det gäller planerna på höghastighetståg i Sverige. Det är en fruktansvärt dum idé. 
Istället bör dessa pengar investeras i underhåll och utbyggnad av vår befintliga järnväg, gärna med start redan nu.
Därför mottog jag gårdagens debattartikel i Dagens Industri med glädje.

Utan någon som helst partipolitisk värdering är jag glad att vissa partier nu börjar säga nej till detta vansinne. Snart hoppas jag att samtliga följer efter.

Tidigare har Liberalerna sagt nej och nu är det Moderaternas tur genom artikelförfattarna Ulf Kristersson och Jessica Rosencrantz, ekonomiskpolitisk respektive trafikpolitisk talesperson för sitt parti. 

Jag har hela tiden hävdat att pengarna, som utbyggnaden av höghastighetstågen skulle innebära, istället ska satsas på den järnväg vi redan har. Det går ju inte en vecka mellan rapporterna om stora tågförseningar till eller ifrån huvudstaden. Allt på grund av bristande underhåll. Trafikverket menar att det behövs 200 miljarder i underhåll till år 2030, samtidigt som man påpekar att kapaciteten måste öka då behovet av fler tåg ökar. Något måste göras omgående.

På ett sakligt och korrekt sätt anser jag att artikelförfattarna tycker som jag. Här följer några riktigt bra argument, i debattartikeln, till varför vi inte ska satsa på höghastighetstågen.

  • Det är för dyrt, samhällsekonomiskt olönsamt och för sent. 
  • Den budgeterade summan inkluderar inte kostnaden för nya stationer. För två tredjedelar av sträckan är beräkningarna dessutom osäkra och allt tyder på att den slutliga kostnaden blir mycket hög. 
  • Projektet riskerar att bli en gökunge som tränger ut alla andra viktiga investeringar.
  • Skenande kostnader innebär att projektet inte kan finansieras inom ramen för en ansvarsfull ekonomisk politik.
  • Trafikverkets beräkningar visar att projektet leder till en samhällsförlust på 250 miljarder kronor. Det beror till stor del på att Sveriges befolkning är liten och restidsvinsterna jämfört med dagens tåg- och flygförbindelser inte blir tillräckligt stora.

Och här följer några argument i artikeln till varför vi ska satsa på den befintliga järnvägen:

  • Järnvägen är en grundpelare i transportsystemet och när den brister drabbas både människor och företag. 
  • Det irriterar enskilda resenärer som fryser på perrongen i väntan på ännu ett försenat tåg och det försämrar möjligheten att pendla till jobbet. 
  • Det slår mot industrin när godstransporter försenas och kostnaderna ökar. Det försämrar svensk konkurrenskraft och därmed förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet. 
  • Höghastighetsjärnvägen skulle kunna stå klar om cirka 20 år, men Sverige står inför stora samhällsutmaningar kopplat till jobb, integration, klimat och bostäder, som måste lösas nu, inte om 20 år.

Vill du läsa hela debattartikeln kan du göra det via denna länk:
Vi moderater säger nej till höghastighetståg i Sverige.

Kommentarer

Svenskt bolag på väg att bli först i världen med alternativt bränsle till flygindustrin

Av: Thomas Ström 2016-09-28

Mitt privata intresse för flygning i kombination med NTEX verksamhet har gjort att jag under de senaste åren uppmärksammat artiklar om alternativa bränslen för i första hand flygindustrin.

På håll har jag kunnat följa svensk-ryska Angelica Hull, som är kemiprofessor och entreprenör. Tillsammans med sin far Igor Golubkovs, som är en internationellt känd forskare inom rysk raketbränsleutveckling, har hon skapat bolaget Swedish Biofuels. Här har de nu tagit fram tekniken för att producera världens första gröna jetbränsle, något som alla världens flygbolag vill ha för att klara sina stora miljöutmaningar.

Enligt internationella klimatpanelen (IPCC) står flygtrafiken idag för omkring två procent av de globala koldioxidutsläppen, men tillsammans med utsläpp av vattenånga och kväveoxider beräknas den svara för 3,5 procent av människans påverkan på klimatet. Dessutom är flyget den sektor som ökar mest. På bara femton år har resor med flyg nästan fördubblats.

Det är många som försöker att ta fram ett alternativt bränsle men frågan är om inte Angelica & Co har kommit längst. Hon har åtminstone fått med sig flera spännande intressenter som satsat stora pengar i projektet. Några är USA:s försvarsmakt, EU och Svenska försvaret, FMV.

Tänk vilken framgång för Sverige. Ett svenskt litet familjeföretag kan bli först i världen med att leverera alternativt bränsle till flygindustrin över hela världen. Tänk vad många arbetstillfällen och kringaffärer det skulle kunna medföra.

Men, som så många gånger tidigare, är Sverige på väg att tappa det här. Detta trots att Angelica och Swedish Biofuels verkligen vill förlägga produktionen i Sverige. Men myndigheterna visar ett tydligen ett ganska svalt intresse. Vid två tillfällen har man utan framgång ansökt hos Energimyndigheten om bidrag till att bygga upp en kommersiell anläggning i Sverige.
 
Nu är det mycket som talar för att första fabriken istället kommer att byggas i danska Kalundborg, där Swedish Biofuels tagits emot med öppna armar.

Det är bara att hoppas att någon politiker och/eller myndighet vaknar och snabbt försöka ändra på detta. 

Läs mer...   Kommentarer

Allt fler väljer färjan till och från Danmark

Av: Thomas Ström 2016-09-23

Det är med stor glädje jag nås av en nyligen publicerad rapport där det framgår att färjetrafiken mellan Helsingör och Helsingborg ökar när det gäller antalet transporterade lastbilar. 
Detta trots hård konkurrens av Öresundsbron.
Under de senaste 12 månaderna har antalet lastbilar på färjorna ökat med 7,4 procent.

Parallellt med detta har vår samarbetspartner (HH Ferries Group) även lyckats väl med sin paketering för privatpersoner med personbil. Här har man ökat med 18 procent under årets första sju månader, jämfört med samma period i fjol.

En riktigt anmärkningsvärd siffra i rapporten är antalet resenärer i juli månad. Då hade man 99,95 procents beläggning på de knappt 4 400 planerade avgångarna.

Från HH Ferries låter man meddela att den största orsaken till framgången ligger i att bolaget investerat i högre service för resenärerna. 
Det är bara att gratulera. 
Hög service och flexibilitet är något som allt fler kunder sätter värde på, vilket vi på NTEX får bekräftat med mer eller mindre regelbundet.

Läs mer...   Kommentarer

”Tredimensionell spårning” med GPS-sändare i 550 trailers

Av: Thomas Ström 2016-09-15

Nu har vi på NTEX investerat i GPS-sändare som snart sitter i samtliga bolagets 550 trailers.
Planen är att allt ska vara klart och i full gång innan året är slut.

Bakgrunden till investeringen är att vi i fortsättningen hela tiden kan se var bolagets trailers befinner sig.
Kort sagt kan man säga att vi infört tredimensionell spårning eftersom vi vet var vi har dem, var de är på väg och vad som finns ombord.

I förlängningen betyder det att vi blir ännu snabbare och flexiblare på att hjälpa våra kunder. Våra dirigerare, som planerar transporterna, kan i realtid se exakt var våra trailers befinner sig och enkelt styra om den som är närmast för att hämta upp en nyinkommen beställning. 

En annan positiv effekt gps:erna för med sig är att vi lättare kan spåra de trailers som eventuellt blir stulna.
Vi har varit förskonade under åren men ibland har det hänt.
Jag minns speciellt en händelse för några år sedan där tjuvarna var väl förberedda. 

De chockade larmet till innegården på vårt område. Sedan kopplade de på dragbilar och stack iväg via Öresundsbron, vars konsortium tyvärr inte är speciellt samarbetsvilligt vid sådana här situationer. Åtminstone var de inte det då vi och polisen ville få ut bilder. 
Sägas bör att den svenska polisen redan för några år sedan hade dåligt med resurser för att ta tag i ett sådant här brott omgående. 

Det hade däremot den tyska och litauiska polisen. Gemensamt hade de gjort ett omfattande undersökningsarbete som utmynnade i att de till slut stormade en jätteanläggning i Litauen. I denna enorma byggnad, som var stor som ett varuhus, fann de hur mycket stulna lyxprylar som helst. Det rörde sig främst om båtar, bilar och lastbilar samt våra två trailers.
Om vi skulle råka ut för något liknande ännu en gång kan vi förhoppningsvis vara ordningsmakten behjälplig, tack vare våra gps:er.
 

Kommentarer

Otroligt paketfusk hos Postnord!

Av: Thomas Ström 2016-09-08

Erkänner efter Svenska Dagbladets granskning


Häromveckan skrev jag om Postnord och de avslöjanden Svenska Dagbladet presenterat om företaget i en granskande artikelserie under juli och augusti.
Vid en närmare genomgång av dessa artiklar blir jag nästan mållös.

Det är helt otroligt vad som kommit fram. Här är några saker:
- Chaufförerna har inte fått ringa privatpersoner som väntat på paket. Efter Svenska Dagbladets avslöjande har man nu ändrat dessa rutiner.
- Post- och telestyrelsen, PTS, har rapporterat stora kvalitetsbrister.
- Efter stort missnöje framgår det att Postnord fått över 40 000 reklamationer under 2015.

Om vi på NTEX hade uppfört oss på detta sätt skulle detta blogginlägg skrivits hos ett annat företag. Vi hade inte funnits kvar. Det gäller för övrigt alla privata företag i denna bransch, som redan har låga marginaler.

I samband med granskningen har SvD fått väldigt många tips från läsekretsen, där det framkommit hur Postnord bara kört förbi utan att leverera paketen, som man senare sagt att man försökt att lämna av.

Här följer ytterligare några vittnesmål från Svenska Dagbladets läsare:
”Jag har minst fyra gånger som jag med säkerhet minns de senaste åren haft paket med utkörning/hemkörning där utkörningen fallerat”, skriver en läsare från Hässleholm.

”Jag har fått en avi, eller som idag 2016-08-08, ett mail där det står att man sökt mig för utdelning men att jag inte funnits på plats. Jag har funnits på plats. Jag har haft tre kunder som ringt på dörren och blivit insläppta och expedierade mellan kl. 10 och 11 idag och i mailet står att jag inte fanns på plats kl. 10.18. Dörrklockan fungerar alltså för kunder ... men inte för postens chaufför?”

”Jag har haft stora problem med hempaket skickade till mig med tilläggstjänsten utkörning”, skriver en läsare från Norrköping.

”Det som händer är att utkörningarna registreras som misslyckade på grund av att ingen varit hemma, trots att jag suttit hemma och väntat på paketen och haft full uppsikt över gatan utanför, där ingen postbil ens varit vid tiderna för de påstådda leveransförsöken.”

”Chaufförerna har ibland varit hos oss men inte orkat gå ur bilen då de har trott att ingen varit på plats. Dagen efter kommer en avisering i brevlådan från Postnord att bil har försökt leverera men att ingen har varit på plats. Vi har sedan fått hämta godset själva från deras terminal eftersom de har krävt extra betalt för att köra ut en gång till. Postnord har fått klara instruktioner att leveransen skall aviseras ca en 1 timme till 30 minuter innan. Detta görs aldrig. Kommentaren från chaufför är att de inte har telefon i bilen.”

Om du vill fördjupa dig i Svenska Dagbladets artiklar så finner du dem här:
Chaufförernas instruktioner: Ring inte kunden
Postens paketfusk väcker ilska – ”ett skämt”
Myndighet kräver svar om Postens paketbluff
Posten erkänner – har struntat i att leverera paket
Stort missnöje mot Postnord – här är kundernas klagomål
Postnord-chefen: ”Jag ber om ursäkt för det”
Danskt trassel bakom Postens fiaskoutveckling

Kommentarer

I höst går vi in i stort EU-projekt tillsammans med Chalmers

Av: Thomas Ström 2016-08-30

Med start den 1 september kommer vi att ingå i ett stort EU-projekt.
Målet med projektet är att skapa ett digitalt ekosystem där transportaktörer kan dela information med varandra på ett mycket enklare sätt än vad som görs idag.
Projektets totala budget är 16 miljoner euro och NTEX del omfattar 250 000 euro.
    
Tillsammans med Chalmers kommer vi att ha ett av elva ”living labs”, där det kommer att utvecklas och forskas parallellt med ordinarie och pågående verksamhet. 
– Tillsammans blir vi en del i en process som skapar en infrastruktur där det går att bedriva både utveckling och forskning på ett strukturerat sätt, säger universitetslektor Per Olof Arnäs på Chalmers.
– I praktiken innebär det att vi har med oss personalen och utvecklar system på plats, för att samla in och analysera data.
– Under tre år kommer vi att bygga, testa och vidareutveckla det digitala ekosystemet.
Totalt ingår 34 olika parter i projektet. Chalmers är en av fyra forskningsinstitutioner i projektet och den enda från Skandinavien medan NTEX är ett av två svenska företag. 
– Ett av dessa living labs kommer att hostas av NTEX men var någonstans det kommer att äga rum är ännu inte klart, säger Per Olof Arnäs.
 
För NTEX innebär det att vi kan utveckla en systemlösning för att digitalisera processen och informationsutbytet mellan chaufför och terminal. Det kommer också att förenkla delning av information till Tullverket för att effektivisera gränspassagen till Norge.

Kommentarer

Nu måste något göras åt Postnord!

Av: Thomas Ström 2016-08-24

Spännande granskning i Svenska Dagbladet

 

Under 2008 skulle svenska och danska staten skapa ”Nordens bästa” logistikföretag.
Man gjorde det genom att slå samman posten i Sverige och Danmark.
Lustigt nog offentliggjordes detta den 1 april.
Efter åtta år är det fullständig katastrof.
Kvaliteten har nått bottennivåer, personalnöjdheten likaså och vinsterna har rasat. 
Samtidigt kan Postnord inte redogöra för de 7,5 miljarder kronor i ökat värde som samgåendet skulle ge.

Jag vet att jag skrivit om detta tidigare men den här soppan måste fler få vetskap om. 

Postnord är ett företag som ”tar över” de kunder som vi övriga transportföretag inte har råd att ha kvar. Bolaget ger kunderna så låga priser att man själv måste subventionera transporterna. Detta har man till och med kommunicerat. Anledningen är att man ska ”ta fler marknadsandelar”.
Om något av oss privata företag, som konkurrerar på denna marknad, hade bedrivit en sådan verksamhet skulle det inneburit en ganska snar konkurs.

Bakgrunden till detta fiasko belyses väldigt bra i en serie om nio artiklar i Svenska Dagbladet nu i juli och augusti.

Jag avslutar detta inlägg med att publicera stora delar ur en artikel som är skriven av Joel Dahlberg och Torbjörn Isacson och som publicerades den 18 juli i SvD.

Den sammanslagna och starka koncernen ansågs avgörande för att postgången skulle hållas uppe på hög nivå i Sverige. Ett viktigt argument för fusionen var också att affären, enligt regeringens proposition, ”påvisas en möjlighet att genom synergivinster höja det sammanslagna bolagets värde med minst 7,5 miljarder kronor.”

Den första gemensamma årsredovisningen, för år 2009, pryddes av rubriken ”Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat.” Dåvarande vd:n Lars G Nordström beskrev hur bolaget ”har levererat med en fortsatt mycket hög kvalitet och fått fler nöjda kunder och medarbetare.”
2010 var rubriken på årsredovisningen ”Ett framgångsrikt nordiskt samgående”. Nordström förklarade nu att ”Rätt storlek ger rätt förutsättningar. I utvecklingssammanhang har storleken på verksamheten en avgörande betydelse”.

Men redan nästa årsredovisning var det dags för en ny vd att ta till orda. Lars Idermark, senast känd från härvan i Swedbank där han nu åter blivit styrelseordförande, skrev att ”Postnord kommer att bli ett mer flexibelt och innovativt företag som även fortsatt kommer att leverera service och kvalitet i världsklass.”

I årsredovisningen för 2013 var rubriken ”Förbättrat resultat och tydligare riktning framåt.” Då var det åter en ny vd som tog till orda; Håkan Ericsson var den fjärde under de få år som gått sedan samgåendet annonserades.
”Vi identifierar hela tiden nya möjligheter att samordna, utveckla och effektivisera verksamheten”, skrev Håkan Ericsson.

Därefter har den bärande parollen varit ”Vi levererar!”
I själva verket levererar Postnord allt mindre, allt sämre och till en närmast obefintlig lönsamhet. Enligt Post- och telestyrelsens färska granskningar så föll kvaliteten – mätt som den andel av A-breven som delas ut påföljande vardag – i fjol till en unikt låg nivå, sannolikt den lägsta på flera årtionden.

I fjol minskade brevvolymerna med ytterligare 8 procent i Sverige och 16 procent i Danmark. Sedan millennieskiftet har mer än hälften av A-brevvolymerna i Sverige försvunnit. I Danmark har mer än fyra av fem förstaklassbrev flytt till det digitala. Den förste juli i år försvann de helt.
Från att svenska Posten haft en internationellt sett hög kvalitet där över 95 procent av A-breven kom fram dagen efter har kvaliteten sjunkit tydligt. Både kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet har gått ner.

År 2008, det sista innan de svenska och danska postbolagen slogs samman, redovisade koncernen pro-forma en omsättning på 45,8 miljarder kronor, ett rörelseresultat på nära 3 miljarder kronor och en rörelsemarginal på 6,3 procent. Tillsammans var svenska och danska posten ett av Nordens största företag med över 51 000 anställda.

Sedan dess har det gått rejält nedåt. I fjol omsatte Postnord drygt 39 miljarder kronor och gjorde ett rörelseresultat på drygt 500 miljoner kronor. Rörelsemarginalen hamnade i fjol på klena 1,4 procent, det vill säga att Posten tjänade 1,40 kronor per hundralapp i intäkter. Året innan lyckades Posten inte ens tjäna 1 krona per hundralapp.
Målet är en avkastning på operativt kapital på 10,5 procent. I fjol nådde koncernen nätt och jämnt halvvägs dit. Året innan förmådde koncernen inte ens nå en tredjedel av det uppsatta målet.

Trots att antalet anställda dragits ned till cirka 35 000 så räcker inte de minskade kostnaderna för att parera det snabba intäktsbortfallet.
Samtidigt är frågan vad det blivit av de stora synergivinster på 7,5 miljarder som utlovades från starten. De skulle komma både från besparingar och bättre utnyttjande av de båda bolagens tjänster på de olika marknaderna.

Från Postnords pressavdelning blir svaret att ”Vi har inte särredovisat de synergivinster som samgåendet medfört, men det är främst inom inköp, administration och it synergieffekterna legat. Vi insåg också snart efter samgåendet att det krävdes ytterligare kraftiga kostnadsbesparingar för att möta det brevvolymfall som en ökad digitaliseringstakt innebär. Verksamheten hade krävt statsfinansiering om vi inte hade gjort mycket kraftiga omställningar, fått ut synergier och tagit bort mycket stora kostnader.”

En annan följd av bolagets kräftgång är förutsättningarna för en börsnotering. Dåvarande näringsminister Maud Olofsson sade i april 2008 att en börsnotering ”är en bra väg att gå” – men idag har planerna skrotats.

Kommentarer

Stockholm drar ifrån i arenafrågan Varför tar allt så lång tid i Göteborg?

Av: Thomas Ström 2016-07-11

I huvudstaden har man under senare år fått flera toppmoderna arenor som lockar alla stora evenemang.
Och nu planerar man att rusta upp Globen och riva anrika Johanneshov.
Göteborg halkar allt längre ner på listan för intressanta evenemang på grund av de fantastiskt tröga politikerna.

 
I Stockholm blir det ramaskri när man pratar om att riva Johanneshov. I Göteborg finns det ingen som höjer ens ett ögonbryn när det pratas om att riva Nya Ullevi eller Scandinavium. Trots detta är man i Göteborg inte i närheten av en ny arena.

Varför tar det så lång tid i Göteborg? Ingen vågar ta beslut och partierna gör inte särskilt mycket för att staden ska utvecklas för att kunna konkurrera med de andra större städerna i Norden. Trots Bruce Springsteen, Iron Maiden och Håkan Hellström på Nya Ullevi känns Göteborg som Sveriges evenemangshuvudstad som ett minne blott.

Frågan om en ny arena i landets näst största stad har varit uppe för diskussion i över ett decennium. I mitten av maj i år deklarerade Socialdemokraterna, Vänstern och alliansen att de är överens om att "staden behöver en arena i nära anslutning till det befintliga Scandinaviums läge".
Ännu en gång har man tillsatt en utredning. Frågan ska snabbutredas fram till 2017. Den ska fokusera på hur den nya arenan ska se ut och hur den ska finansieras.
Varför tar allt så lång tid i Göteborg?

Målet är att det ska bli ”en arena med kapacitet för mellan 16 000 och 22 000 sittande åskådare och som är tillräckligt attraktiv för att locka de största artisterna”.
Här är partierna överens men när det gäller tidsplanen är det annat ljud i skällan. Några drömmer om att den ska stå klar till jubileumsåret 2021 medan andra menar att bygget kommer att ta fem till sex år efter att utredningen är klar.

I Stockholm planerar man nu att riva Johanneshov och samtidigt renovera och ”hotta upp” Globen. Förhoppningen är att det hela ska genomföras 2019.
I jämförelse med detta är det inte konstigt att man undrar:
Varför tar allt så lång tid i Göteborg?

Kommentarer

Okej att prata i handsfree i bilen – men förbjud rattsurfing och inför kännbara straff

Av: Thomas Ström 2016-05-27

Jag tycker att det är okej att prata i handsfree medan man kör bil men att sitta och skicka sms och mejl eller titta på internet samtidigt är fullständigt oacceptabelt.
Mot den bakgrunden undrar jag hur tydlig trafikförordningen sedan december 2013 är?
Nu ska dess effekt utredas.
Min ståndpunkt är solklar; inför tydligt förbud mot rattsurfing med kännbara straff som påföljd.

Så här lyder den aktuella texten sedan 2013: ”Du får inte använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning på ett sätt som gör dig ouppmärksam och därmed trafikfarlig när du kör bil.”
Vem kan avgöra och bevisa detta?

Under mars och april i år omkom 31 personer och flera hundra skadades svårt i vägtrafiken. Det är fyra fler dödsoffer än samma period förra året. Jag är övertygad om att en av orsakerna är så kallad ”rattsurfing”.
Jag kräver att detta förbjuds så snabbt som möjligt och att de som bryter mot förbudet får kännbara straff.

En viktig reflektion, som jag fått från Transportstyrelsen, är att den som tittar ner i sin mobil i två sekunder då den kör i 40 km/h inte har en aning om vad som händer under 22 meters körning. Man är ju helt borta. Det måste ju kunna jämställas med drogpåverkade förare.

Det skulle vara intressant att ta del av statistik över hur många som bötfällts och blivit av med körkortet sedan nuvarande förordning infördes. Jag tror antalet är väldigt få.
Reglerna är luddiga för både polisen och dem som kör. Denna otydlighet är också orsaken till att det fortfarande är många som inte har vetskap om att man som chaufför inte får använda mobilen till sms, se på film eller internet under körning.
Hur kan man annars förklara att jag dagligen ser folk, till och med yrkeschaufförer, som sitter och knappar på telefonen medan de kör?

Skärpningen i trafikförordningen syftade till att åstadkomma en mer trafiksäker användning av kommunikationsutrustning vid bilkörning. Nu har Transportstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att utvärdera om ändringen i trafikförordningen har haft tillräcklig effekt.
Utvärderingen ska vara klar senast en 24 april 2017.
Jag hoppas att det går snabbare. Och som sagt; förbjud skiten.


Foto: Pixabay

Läs mer...   Kommentarer

Om Ströms blogg

 

Välkommen till min blogg om transport och logistik och en del annat. Jag som skriver här heter Thomas Ström och är grundare av transportbolaget NTEX. Om du vill komma i kontakt med mig kan du skicka ett mejl till thomas.strom@ntex.se eller slå en signal på 0708-61 42 90.

Vi hörs och syns!

Mer  om Thomas Ström

Besök www.ntex.se