”Allting går att sälja med mördande reklam – kom och köp konserverad gröt”

Av: Thomas Ström 2017-05-08

Postnords senaste annonskampanj är som den gamla visan

 

Under de senaste veckorna har jag börjat tänka på Ulf Peder Olrogs visa från 40-talet.
Visan heter Konserverad gröt och handlar om några oseriösa herrar som säljer konserverad gröt tillverkad av vassla och sågspån.

Visan är fortfarande aktuell eftersom den skapat talesättet ”Allting går att sälja med mördande reklam – kom och köp konserverad gröt”. Talesättet används om försäljare med välsmort munläder eller oseriösa marknadsförare som säljer skräp.
Visan går att höra på youtube genom att klicka här.

Anledningen till att jag kommit att tänka på visan är att jag under våren noterat att Postnord inlett en charmoffensiv med ”egenproducerat” redaktionellt material på betald annonsplats i olika medier. Bakgrunden är givetvis att man vill försöka tvätta bort det dåliga rykte bolaget fått efter de senaste årens hårda kritik.

Vi har sett det tidigare; statliga bolag försöker få bort negativ publicitet genom stora annonskampanjer som finansieras med skattepengar. Skillnaden nu jämfört med förr är att Postnord använder sig av filmer och artiklar som är lätt att förväxla med det riktiga redaktionella materialet. Jag tycker att det är skrattretande.

Just nu har Postnord en kampanj på Dagens Industris hemsida, di.se, under vinjetten: ”Innehåll från Postnord” ANNONS finns en rubrik som till utseendet är förvillande lik huvudtidningens allt övriga material.

 

Hittills har man köpt annonsutrymme på di.se för följande material:

Framtidens leveranser

Hållbarhet är nyckeln för Scania

Lindex hårda krav på Logistiken

Sveriges första eldrivna lastbil

En postmarknad i ständig förändring

 

Denna kampanj har kostat stora pengar, dels i produktion, dels i form av annonsutrymme.
Vilka andra svenska företag som arbetar med logistik och transport skulle ha råd med detta?
Inte många. Men Postnord har ju skattepengar.

 

Den läsare som tar sig igenom hela texterna (läs propagandan) och kommer till botten på sidan kan notera en röd knapp där det står Postnord. Trycker man på den hamnar man ibland de artiklar DI:s egna journalister skrivit. Och där finner man sanningen i form av rubriker som exempelvis:

Postnord rasar i förtroende

Resultatras för Postnord

Miljonbonusar till toppar i krisande Postnord

Postnord begär fem miljarder i krisstöd

Regeringen jobbar på krisplan för Postnord

 

Det är alltså innehållet i dessa artiklar Postnord nu vill få oss att glömma med sin kampanj.
Bland vissa kommer det nog att fungera.

”Allting går att sälja med mördande reklam.”

Kommentarer

Nu kommer baksmällan av bristande underhåll!

Av: Thomas Ström 2017-04-20

 

Vansinnigt av Trafikverket att hota med nedläggning av 16 regionala järnvägar


Sverige är fantastiskt.
Regeringen och många med den har under flera års tid propagerat för att tågtrafiken för såväl resenärer som gods ska öka.
Då hotar plötsligt Trafikverket med att lägga ner 16 regionala järnvägar, varav 15 är oerhört viktiga för godstrafiken.

Trafikverket menar att de aktuella sträckorna är lågtrafikerade. En analys från Svensk Kollektivtrafik visar på motsatsen. Den visar att det görs nästan 4 miljoner resor årligen på de regionala järnvägarna, vilket ska jämföras med 25 miljoner för hela SJ.

Som jag skrivit tidigare handlar det om bristande underhåll, inte minst av de regionala järnvägarna. Nu är det så eftersatt att Banverket och Trafikverket inte anser sig ha råd att fortsätta. Under åren har man gått från förebyggande järnvägsunderhåll till att i stort enbart koncentrera sig på felavhjälpande åtgärder. Åtgärder som är dyrare än underhåll, vilket gjort att kostnaderna skjutit i höjden.

Det eftersatta underhållet har i sin tur resulterat i problem med räls, försenade tåg, lägre hastighet osv. vilket i sin tur utmynnat i att fler resenärer valt bilen och näringslivet lastbil istället för tåg.
Här går det verkligen att tala om att det ena har gett det andra för att komma in i en djupgående negativ spiral.

I sitt underlag inför infrastrukturplaneringen skriver Trafikverket att det kan bli nödvändigt att lägga ned lågtrafikerade banor. Hårdast drabbad blir landsbygden men även Västra Götaland ligger risigt till om Trafikverket får som man vill. Här hotas nämligen mer än 30 procent av järnvägsnätet utmed vilket närmare en tredjedel av regionens invånare bor.

Men istället för nedläggning borde man satsa offensivt. Det finns fortfarande möjlighet till det. I en analys från Svensk Kollektivtrafik framgår det att det finns potential att mer än fördubbla resandet på många av banorna. ”På flera av banorna är efterfrågan på trafik större än det finns kapacitet. Ut med banorna bor det mer än 2 miljoner människor. Regionerna har redan fattat beslut om att investera i tåg och öka trafiken för att möta efterfrågeökningen och vidga människors arbetsmarknadsregioner.  Regionerna har antagit planer på att öka antalet tågavgångar från 90 000 till nästan 140 000 per år.”

Dessa satsningar förutsätter att Trafikverket utvecklar de regionala banorna och inte lägger ned dem.

Kommentarer

Sälj Postnord och bygg ny järnväg mellan Oslo och Göteborg för pengarna

Av: Thomas Ström 2017-04-04

Jag är förvånad över att så få pratar om en ny tågförbindelse mellan Göteborg och Oslo.
Orsaken är säkert pengar, pengar som man planerar att lägga på höghastighetstågen.
 Min lösning på problemet är att Svenska Staten säljer sin andel i PostNord och använder pengarna till att finansiera denna tågförbindelse.

Jag har i tidigare inlägg här på bloggen ondgjort mig över såväl höghastighetståg som behovet av en utbyggnad av järnvägen mellan den norska huvudstaden och Göteborg och Nordens största hamn.
Men allra mest upprörd har jag varit över PostNords verksamhet. Sälj det och använd pengarna till att finansiera järnvägen. Sedan får vi se hur länge bolaget kommer att fortsätta som idag när det ska drivas som ett vanligt bolag.

Jag tycker att innan vi ens börjar projektera för snabbtågen måste vi rusta upp det befintliga tågnätet, som hela tiden har problem. 
Jag vet till exempel flera som i sitt arbete reser mycket mellan Stockholm och Göteborg. De har tröttnat på tåget och risken att komma försent till var och vartannat möte.

En tågsträcka, som verkar vara en blind fläck för samtliga riksdagsledamöter är den mellan Göteborg och Oslo. Hur förklarar man annars att ingen politiker oavsett partifärg pratar om detta? Vad är det som händer?
Istället pratar de om höghastighetståg och investeringar för flera hundratals miljarder kronor till och med 2030.

De glömmer att Norge och Sverige är varandras viktigaste exportmarknader och få känner till att Sverige exporterar mer i faktiska tal till Norges fem miljoner invånare än vad vi gör till Tysklands 82.

Vi har i dag en fin motorväg mellan Göteborg och Oslo. Man reser snabbare med bil till Oslo än med både flyg, tåg eller buss. Biltrafiken på E6 växer stadigt. Skall vi klara de godsflöden som i dag passerar Svinesundsbron med 2 700 långtradare per dygn plus privatbilar och samtidigt nå de miljömål vi skrivit under i Parisavtalet, krävs en ny järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Oslo.

Vad väntar ni på?

Kommentarer

Tack och lov – det blir ingen kilometerskatt

Av: Thomas Ström 2017-03-10

Jag har vid ett antal tillfällen här på bloggen varit kritisk till förslaget om att Sverige ska införa en kilometerskatt eller vägslitageskatt för tunga fordon.
Jag har inte varit ensam om att tycka så här. 
Förslaget är starkt kritiserat från näringsliv, LO och företrädare för landsbygden.

Därför är det mycket glädjande att regeringen nu beslutat att backa på förslaget.
Om man hade klubbat igenom det skulle det blivit mycket kännbart för den svenska transportbranschen och landsbygden.

En utredning är genomförd och den innehåller över 850 sidor men innan den ens hann att lämnas in beslutade regeringen att den skulle läggas på is. 

– Bedömningen är att med det förslag som kommer så riskerar svenska åkares konkurrenskraft att försämras, och det är inte acceptabelt, säger finansminister Magdalena Andersson i en kommentar till TT.

Miljöminister Karolina Skog (MP) säger att regeringspartierna är "helt eniga" i sin analys av utredningsförslaget.

– Vi vill ha en vägslitageskatt som både leder till att gods flyttas från väg till tåg och sjöfart och skapar ordning och reda i åkeribranschen. Vi nöjer oss inte förrän vi har ett förslag som löser båda de två uppgifterna, säger hon till TT.
Regeringen ska nu omedelbart inleda arbetet med att ta fram ett reviderat förslag till vägslitageskatt. Det arbetet kommer att ske i regeringskansliet – ingen ny utredning ska tillsättas.

I SVT-programmet Agenda i söndags sa miljöministern att hon inte kunde lämna några garantier för en kilometerskatt innan valet.

Det får vi verkligen hoppas. 

Kommentarer

Regeringen måste hjälpa Göteborg att muddra hamnen för 4 miljarder

Av: Thomas Ström 2017-02-23

Hela Sverige är beroende av Göteborgs hamn och stadens fordonsindustri, som blomstrar tack vare kinesiskt kapital.
Därför bör regeringen snarast ta beslut om att skjuta till medel för att bidra till att djupet i hamnen ökas från 14 till 17 meter. 
Först då kan Göteborg konkurrera om att ta emot de djupgående fartygen, som idag tvingas välja andra hamnar.

Göteborg är på god väg att bli en av norra Europas viktigaste näringslivsstäder. Detta understryks inte minst av att den västsvenska regionen runt staden, inom loppet av några år, blivit Kinas största globala utvecklingscentrum för framtidens fordon. Kineserna fullkomligt vräker in pengar till forskning och utveckling inom fordonsindustrin.

Kinas roll i Göteborg är mycket intressant. 
Jag tror aldrig att Volvo personvagnar mått så bra som nu. Ägarbolaget Geely verkar ha oändliga resurser. För att vara med i framkant när det gäller elektrifiering och självstyrande fordon startade bolaget i fjol en av de största rekryteringskampanjerna någonsin. Sammanlagt ska man rekrytera 400 ingenjörer!

Ett annat kinesiskt företag, som få känner till, är Cevt, China Euro Vehicle Technology.
Bolaget har ca 2000 anställda i Göteborg. Under 2016 hade man en hissnande utvecklings- och forskningsbudget på 3,2 miljarder kronor.

Lägg därtill Nevs (National Electric Vehicle Sweden) som huserar i den fd. Saabfabriken i Trollhättan. Trots att man haft det kämpigt rent resultatmässigt och tvingats plöja in stora summor pengar är man idag 900 anställda, en siffra som hela tiden växer.
 
Om man till detta läggar att Göteborg redan har Nordens största hamn är det inte svårt att förstå vilken potential hela landet har tack vare detta. 

För att stå sig i konkurrensen måste hamnen muddras och breddas för att ta emot större och mer djupgående fartyg. För tillfället är djupet i hamnen 14 meter. De nya containerfartygen kräver 17 meters djup. I dagsläget medför det att de stora fartygen får lätta på lasten i Hamburg innan de kan fortsätta till Göteborg. I längden är detta ohållbart.

Kostanden för att muddra uppgår till ca 4 miljarder. Detta är något som Göteborgs kommun inta kan klara på egen hand. 
Som jag påpekat är Göteborgs hamn av riksintresse.
Därför anser jag att regeringen måste engagera sig i frågan så snabbt som möjligt.
 

Kommentarer

Nu får det vara nog! Lägg ner Postnord omgående!

Av: Thomas Ström 2017-02-12

Vad är det som händer?
Varje gång statligt ägda Postnord lämnar en bokslutsrapport blir jag lika upprörd.
I fredags redovisade bolaget sitt resultat för 2016.  Det handlar om 1,4 miljarder i förlust. Det är ju helt vansinnigt!
Lägger man därtill åtskilliga rapporter om bristfälliga leveranser under det gångna året inser man att detta experiment är en total katastrof.

Erkänn att Postnord, där svenska staten äger 60 procent och danska staten 40 procent, är ett fiasko. Lägg ner bolaget nu!

I rapporten anger man att den huvudsakliga orsaken till den enorma förlusten är den danska verksamheten. Man förklarar det med att Danmark har satsat på att bli ett av de mest digitaliserade länderna i världen och att det har medfört att vanliga brev minskat med 90 procent sedan år 2000.
Med andra ord kan man säga att det inte längre finns någon marknad. Ett privat bolag hade fått erkänna sig besegrat och gått i konkurs. Men nu är det staten som äger bolaget och då pumpas det bara in ännu mer skattepengar.

I veckan har Dagens Nyheter också avslöjat att den svenska regeringen har en krisplan för Postnord. Man är rädd att Postnord ska bli ett nytt Vattenfall.
DN avslöjar också att det i samband med att bolaget bildades 2008, kom stora varningar från det dåvarande verket för näringslivsutveckling, Nutek. Verket var tydligt med att detta ”skulle vara en dålig affär ur svensk synvinkel”, 

Nutek konstaterade vidare att dåvarande Postens omsättning skulle utgöra drygt 70 procent av det nya bolagets omsättning. Men trots detta skulle svenska staten bara få 60 procent av ägandet och hälften av röstvärdet.
Med anledning av det skrev Nutek: ”Resultatet skulle alltså kunna bli att svenska staten inte längre kan styra Posten AB:s verksamhet med ägardirektiv utan endast med lagstiftning. Detta gör att det statliga ägandet i bolaget överhuvudtaget kan ifrågasättas.”

Trots detta genomförde politikerna affären.
Nu är det dags för dem att ställa saker och ting till rätta.
Jag ser ingen annan utväg än att lägga ner bolaget.

Den svenska brevdistributionen får lösas på något annat sätt, som jag kommer återkomma till.  

Kommentarer

Nedläggningen av Säve bromsar regionens utveckling

Av: Thomas Ström 2017-02-03

Förde Swedavia övriga ägare bakom ljuset?

 

Jag kan inte smälta att man bestämt att lägga ner Säve Flygplats.
Faktum är att det är helt hål i huvudet och stort slöseri med pengar.

Tänk om man istället hade satsat på att renovera och bygga ut den.
Tänk vad bra det kunde blivit för Göteborg och hela regionen om man dessutom hade flyttat terminalen och parkeringarna till den stora leden.
Då hade vi fått en cityflygplats som hade varit ett bra komplement till Landvetter, inte minst vid tillfällen då det inte går att landa där, exempelvis på grund av dimma.

Det hade också varit en mycket bra resurs för näringslivet i en av landets mest intressanta regioner, med tanke på businessjet och affärsmän, som prioriterar snabbhet och tillgänglighet.

Att behålla Säve hade varit mycket billigare än att bygga en andra bana på Landvetter, vilket jag är ganska säker inte kommer att bli av på väldigt många år. Jag tror faktiskt aldrig att det kommer att hända.
Speciellt inte med tanke på att man på högsta nivå nu diskuterar en andra bana på Sturup, vilket också verkar helt absurt med tanke på närheten till Kastrup.

Samtliga dessa beslut är stort slöseri med pengar.

På senare tid har jag satt mig in i processen kring beslutet att lägga ner Säve.
Swedavia menade att det skulle kosta 250 mkr att reparera den befintliga banan. Enligt säkra källor skulle det ha kostat 25 miljoner.

Jag är övertygad om att nedläggningen av Säve handlar om att Swedavia inte vill ha en flygplats i regionen som kan konkurrera med Landvetter. 
Jagtror till och med sträcka mig till att Swedavias tjänstemän har fört de två tidigare delägarna, Göteborgs kommun och Volvo, bakom ljuset.

Bakgrunden till hela affären är nämligen att Säve gick med förlust och då tvingades Swedavia avsätta mer pengar i projektet. Då skrev man om det tidigare aktieägaravtalet. 
I ett tillägg i det nya avtalet hade innebörden att: 
Om och när Swedavia ville sälja så var kommunen och Volvo tvungna att sälja sina andelar till Swedavia.

Med detta avtal var det inte svårt för Swedavia att få Säve nedlagt och istället satsa allt på Landvetter.
Jag tycker att det är beklämmande!

Kommentarer

Bygg ut järnvägen mellan Göteborg och Oslo nu!

Av: Thomas Ström 2017-01-12

Jag fortsätter där jag slutade ett av mina tidigare blogginlägg.
Bygg ut järnvägen mellan Oslo och Göteborg NU!

Sedan senast har jag tagit del av ännu mer bakgrundsinfo.
Vad sägs om att tågresan mellan dessa städer idag tar cirka fyra timmar och att genomsnittshastigheten är 80 km/h?
Eller att den sämst underhållna sträckan mellan Halden och Öxnered är en enkelspårig järnväg från 1800-talet?

En utbyggnad av sträckan till höghastighetsstandard skulle, enligt säkra källor, kosta cirka 20 mdr kronor.
Om man låter norrmännen bygga ut Oslo-Halden medan Sverige uppgraderar sträckan på den svenska sidan kommer tågen kunna köra i 250 km/h. Det skulle både betyda att restiden minskar till drygt en och en halv timme och medföra en mycket hög samhällsnytta.

Denna kostnad och tidsvinst ska jämföras med den övriga höghastighetsutbyggnad som nu diskuteras flitigt i Sverige och som beräknas gå på 190-320 mdr. Enligt vissa experter kommer den att kosta ännu mer.

Mot denna bakgrund är det verkligen befogat att fråga sig hur politikerna tänker.  

Om man dessutom, vilket jag fått klart för mig via säkra källor, betänker att utbyggnaden av järnvägen mellan Göteborg och Oslo skulle betala sig lika bra som Öresundsbron har gjort, är det helt oförståeligt att ingen politiker driver denna fråga.
Snälla infrastrukturminister Anna Johansson. 
Sätt igång detta projekt nu!

Kommentarer

Nu vill regeringen riva upp drönarförbudet

Av: Thomas Ström 2016-12-22

Äntligen fattar politikerna rätt beslut!

 


Tidigare i höstas förfasade jag mig över de som bestämmer i Förvaltningsdomstolen.
Det handlade om deras vansinniga beslut om att förbjuda fotografering med drönare.
Att de dessutom gjorde det möjligt för utländska företag att fortsätta med verksamheten medan de svenska bolagen fick totalförbud gjorde inte bara mig upprörd.
Många har hängt på debatten, inte minst med tanke på att kameraförbudet åtföljdes av kraftiga börsfall i svenska börsnoterade drönarbolag. Det värsta exemplet är Fastout (Aktietorget), som föll 22 procent den 24 oktober.

I samband med förbudet skrev jag följande i bloggen:
”Det är inte konstigt att man ibland funderar på vilka det är som sitter och tar beslut. Är det reliker från forntiden som inte alls hängt med i samhällsutvecklingen?
Ändra detta beslut snarast. Gör om och gör rätt!!”

Och nu verkar det alltså som att det kommer att bli en förändring. Men tro för allt i världen inte att det är Förvaltningsdomstolen själv som ändrat sig.

Nej, för första gången på länge tycker jag nämligen att vår regering tar ett riktigt bra beslut.

Tidigare i denna vecka skickade regeringen ut ett pressmeddelande i vilket justitieminister Morgan Johansson (S) uttalade sig så här.
"Vi har i dag skickat ut ett förslag på remiss där drönare undantas från tillståndsplikten enligt kameraövervakningslagen".
Den nya lagstiftningen kan träda i kraft tidigast sommaren 2017, enligt Morgan Johansson.
I sitt pressmeddelande skriver regeringen vidare att enskildas personliga integritet i stället ska skyddas av reglerna i personuppgiftslagen.
"Detta betyder att den som använder kamerautrustade drönare måste vidta åtgärder för att undvika integritetskränkningar, till exempel genom att se till att användning sker för legitima ändamål och på ett öppet sätt".

Detta trodde jag inte för några månader sedan.
Men nu är det ett faktum. Regeringen har hjälp till att ändra det tokiga beslutet.
Man har gjort om och gjort rätt!

God jul och Gott Nytt år så hörs vi igen på det nya året!

Kommentarer

Äntligen börjar jag tro på en ny järnväg mellan Göteborg och Oslo!

Av: Thomas Ström 2016-12-15


I flera år har jag pratat om vikten av att utveckla järnvägen mellan Oslo-Göteborg och i förlängningen även till Köpenhamn.
Jag kan inte förstå att ingen svensk riksdagsman drivit den frågan.
Faktum är att alla svenska infrastrukturministrar på senare tid, oavsett partifärg, duckat för frågan då den kommit på tal.
I dessa dagar är det högst anmärkningsvärt, inte minst med tanke på att vår nuvarande ansvariga minister, Anna Johansson (S), är från Göteborg.

Men nu verkar det som att det ändå kan bli av. Nyligen fick jag nämligen information om att en grupp näringslivsrepresentanter från såväl Sverige som Norge börjat driva frågan.

Jag hoppas verkligen att denna grupp kommer att lyckas. En utbyggnad skulle medföra enorma fördelar när det gäller miljön och det allmänmänskliga perspektivet i form av färre trafikolyckor. Dessutom skulle den ekonomiska utvecklingen mellan Sverige och Norge stärkas.

Betänk att det i nuläget passerar 2700 långtradare över gränsen på E6:an varje dag. Det betyder en fördubbling på 20 år. Samtidigt är godstransporterna på järnvägen mellan de två städerna relativt små. Faktum är att volymerna i stort sett är desamma som på 80-talet!

I den information jag tagit del av har jag också fått klart för mig att norska Jernbaneverket fått 150 miljoner norska kronor för att tillsammans med svenska Trafikverket utreda hur kapaciteten för gods- och persontrafik kan öka på kort och lång sikt mellan Oslo och Göteborg. Helt klart är att Norge är villigt att satsa på en utbyggnad och samtidigt är Trafikverket insatt i frågan.

Därför vill jag uppmana Trafikverket att använda sina kunskaper till att övertyga regeringen och infrastrukturminister Anna Johansson (S) om att denna sträcka behöver byggas ut snarast.

Fortsättning följer.

Kommentarer

Om Ströms blogg

 

Välkommen till min blogg om transport och logistik och en del annat. Jag som skriver här heter Thomas Ström och är grundare av transportbolaget NTEX. Om du vill komma i kontakt med mig kan du skicka ett mejl till thomas.strom@ntex.se eller slå en signal på 0708-61 42 90.

Vi hörs och syns!

Mer  om Thomas Ström

Besök www.ntex.se