Tack och lov – det blir ingen kilometerskatt

Av: Thomas Ström 2017-03-10

Jag har vid ett antal tillfällen här på bloggen varit kritisk till förslaget om att Sverige ska införa en kilometerskatt eller vägslitageskatt för tunga fordon.
Jag har inte varit ensam om att tycka så här. 
Förslaget är starkt kritiserat från näringsliv, LO och företrädare för landsbygden.

Därför är det mycket glädjande att regeringen nu beslutat att backa på förslaget.
Om man hade klubbat igenom det skulle det blivit mycket kännbart för den svenska transportbranschen och landsbygden.

En utredning är genomförd och den innehåller över 850 sidor men innan den ens hann att lämnas in beslutade regeringen att den skulle läggas på is. 

– Bedömningen är att med det förslag som kommer så riskerar svenska åkares konkurrenskraft att försämras, och det är inte acceptabelt, säger finansminister Magdalena Andersson i en kommentar till TT.

Miljöminister Karolina Skog (MP) säger att regeringspartierna är "helt eniga" i sin analys av utredningsförslaget.

– Vi vill ha en vägslitageskatt som både leder till att gods flyttas från väg till tåg och sjöfart och skapar ordning och reda i åkeribranschen. Vi nöjer oss inte förrän vi har ett förslag som löser båda de två uppgifterna, säger hon till TT.
Regeringen ska nu omedelbart inleda arbetet med att ta fram ett reviderat förslag till vägslitageskatt. Det arbetet kommer att ske i regeringskansliet – ingen ny utredning ska tillsättas.

I SVT-programmet Agenda i söndags sa miljöministern att hon inte kunde lämna några garantier för en kilometerskatt innan valet.

Det får vi verkligen hoppas. 

Kommentarer

Regeringen måste hjälpa Göteborg att muddra hamnen för 4 miljarder

Av: Thomas Ström 2017-02-23

Hela Sverige är beroende av Göteborgs hamn och stadens fordonsindustri, som blomstrar tack vare kinesiskt kapital.
Därför bör regeringen snarast ta beslut om att skjuta till medel för att bidra till att djupet i hamnen ökas från 14 till 17 meter. 
Först då kan Göteborg konkurrera om att ta emot de djupgående fartygen, som idag tvingas välja andra hamnar.

Göteborg är på god väg att bli en av norra Europas viktigaste näringslivsstäder. Detta understryks inte minst av att den västsvenska regionen runt staden, inom loppet av några år, blivit Kinas största globala utvecklingscentrum för framtidens fordon. Kineserna fullkomligt vräker in pengar till forskning och utveckling inom fordonsindustrin.

Kinas roll i Göteborg är mycket intressant. 
Jag tror aldrig att Volvo personvagnar mått så bra som nu. Ägarbolaget Geely verkar ha oändliga resurser. För att vara med i framkant när det gäller elektrifiering och självstyrande fordon startade bolaget i fjol en av de största rekryteringskampanjerna någonsin. Sammanlagt ska man rekrytera 400 ingenjörer!

Ett annat kinesiskt företag, som få känner till, är Cevt, China Euro Vehicle Technology.
Bolaget har ca 2000 anställda i Göteborg. Under 2016 hade man en hissnande utvecklings- och forskningsbudget på 3,2 miljarder kronor.

Lägg därtill Nevs (National Electric Vehicle Sweden) som huserar i den fd. Saabfabriken i Trollhättan. Trots att man haft det kämpigt rent resultatmässigt och tvingats plöja in stora summor pengar är man idag 900 anställda, en siffra som hela tiden växer.
 
Om man till detta läggar att Göteborg redan har Nordens största hamn är det inte svårt att förstå vilken potential hela landet har tack vare detta. 

För att stå sig i konkurrensen måste hamnen muddras och breddas för att ta emot större och mer djupgående fartyg. För tillfället är djupet i hamnen 14 meter. De nya containerfartygen kräver 17 meters djup. I dagsläget medför det att de stora fartygen får lätta på lasten i Hamburg innan de kan fortsätta till Göteborg. I längden är detta ohållbart.

Kostanden för att muddra uppgår till ca 4 miljarder. Detta är något som Göteborgs kommun inta kan klara på egen hand. 
Som jag påpekat är Göteborgs hamn av riksintresse.
Därför anser jag att regeringen måste engagera sig i frågan så snabbt som möjligt.
 

Kommentarer

Nu får det vara nog! Lägg ner Postnord omgående!

Av: Thomas Ström 2017-02-12

Vad är det som händer?
Varje gång statligt ägda Postnord lämnar en bokslutsrapport blir jag lika upprörd.
I fredags redovisade bolaget sitt resultat för 2016.  Det handlar om 1,4 miljarder i förlust. Det är ju helt vansinnigt!
Lägger man därtill åtskilliga rapporter om bristfälliga leveranser under det gångna året inser man att detta experiment är en total katastrof.

Erkänn att Postnord, där svenska staten äger 60 procent och danska staten 40 procent, är ett fiasko. Lägg ner bolaget nu!

I rapporten anger man att den huvudsakliga orsaken till den enorma förlusten är den danska verksamheten. Man förklarar det med att Danmark har satsat på att bli ett av de mest digitaliserade länderna i världen och att det har medfört att vanliga brev minskat med 90 procent sedan år 2000.
Med andra ord kan man säga att det inte längre finns någon marknad. Ett privat bolag hade fått erkänna sig besegrat och gått i konkurs. Men nu är det staten som äger bolaget och då pumpas det bara in ännu mer skattepengar.

I veckan har Dagens Nyheter också avslöjat att den svenska regeringen har en krisplan för Postnord. Man är rädd att Postnord ska bli ett nytt Vattenfall.
DN avslöjar också att det i samband med att bolaget bildades 2008, kom stora varningar från det dåvarande verket för näringslivsutveckling, Nutek. Verket var tydligt med att detta ”skulle vara en dålig affär ur svensk synvinkel”, 

Nutek konstaterade vidare att dåvarande Postens omsättning skulle utgöra drygt 70 procent av det nya bolagets omsättning. Men trots detta skulle svenska staten bara få 60 procent av ägandet och hälften av röstvärdet.
Med anledning av det skrev Nutek: ”Resultatet skulle alltså kunna bli att svenska staten inte längre kan styra Posten AB:s verksamhet med ägardirektiv utan endast med lagstiftning. Detta gör att det statliga ägandet i bolaget överhuvudtaget kan ifrågasättas.”

Trots detta genomförde politikerna affären.
Nu är det dags för dem att ställa saker och ting till rätta.
Jag ser ingen annan utväg än att lägga ner bolaget.

Den svenska brevdistributionen får lösas på något annat sätt, som jag kommer återkomma till.  

Kommentarer

Nedläggningen av Säve bromsar regionens utveckling

Av: Thomas Ström 2017-02-03

Förde Swedavia övriga ägare bakom ljuset?

 

Jag kan inte smälta att man bestämt att lägga ner Säve Flygplats.
Faktum är att det är helt hål i huvudet och stort slöseri med pengar.

Tänk om man istället hade satsat på att renovera och bygga ut den.
Tänk vad bra det kunde blivit för Göteborg och hela regionen om man dessutom hade flyttat terminalen och parkeringarna till den stora leden.
Då hade vi fått en cityflygplats som hade varit ett bra komplement till Landvetter, inte minst vid tillfällen då det inte går att landa där, exempelvis på grund av dimma.

Det hade också varit en mycket bra resurs för näringslivet i en av landets mest intressanta regioner, med tanke på businessjet och affärsmän, som prioriterar snabbhet och tillgänglighet.

Att behålla Säve hade varit mycket billigare än att bygga en andra bana på Landvetter, vilket jag är ganska säker inte kommer att bli av på väldigt många år. Jag tror faktiskt aldrig att det kommer att hända.
Speciellt inte med tanke på att man på högsta nivå nu diskuterar en andra bana på Sturup, vilket också verkar helt absurt med tanke på närheten till Kastrup.

Samtliga dessa beslut är stort slöseri med pengar.

På senare tid har jag satt mig in i processen kring beslutet att lägga ner Säve.
Swedavia menade att det skulle kosta 250 mkr att reparera den befintliga banan. Enligt säkra källor skulle det ha kostat 25 miljoner.

Jag är övertygad om att nedläggningen av Säve handlar om att Swedavia inte vill ha en flygplats i regionen som kan konkurrera med Landvetter. 
Jagtror till och med sträcka mig till att Swedavias tjänstemän har fört de två tidigare delägarna, Göteborgs kommun och Volvo, bakom ljuset.

Bakgrunden till hela affären är nämligen att Säve gick med förlust och då tvingades Swedavia avsätta mer pengar i projektet. Då skrev man om det tidigare aktieägaravtalet. 
I ett tillägg i det nya avtalet hade innebörden att: 
Om och när Swedavia ville sälja så var kommunen och Volvo tvungna att sälja sina andelar till Swedavia.

Med detta avtal var det inte svårt för Swedavia att få Säve nedlagt och istället satsa allt på Landvetter.
Jag tycker att det är beklämmande!

Kommentarer

Bygg ut järnvägen mellan Göteborg och Oslo nu!

Av: Thomas Ström 2017-01-12

Jag fortsätter där jag slutade ett av mina tidigare blogginlägg.
Bygg ut järnvägen mellan Oslo och Göteborg NU!

Sedan senast har jag tagit del av ännu mer bakgrundsinfo.
Vad sägs om att tågresan mellan dessa städer idag tar cirka fyra timmar och att genomsnittshastigheten är 80 km/h?
Eller att den sämst underhållna sträckan mellan Halden och Öxnered är en enkelspårig järnväg från 1800-talet?

En utbyggnad av sträckan till höghastighetsstandard skulle, enligt säkra källor, kosta cirka 20 mdr kronor.
Om man låter norrmännen bygga ut Oslo-Halden medan Sverige uppgraderar sträckan på den svenska sidan kommer tågen kunna köra i 250 km/h. Det skulle både betyda att restiden minskar till drygt en och en halv timme och medföra en mycket hög samhällsnytta.

Denna kostnad och tidsvinst ska jämföras med den övriga höghastighetsutbyggnad som nu diskuteras flitigt i Sverige och som beräknas gå på 190-320 mdr. Enligt vissa experter kommer den att kosta ännu mer.

Mot denna bakgrund är det verkligen befogat att fråga sig hur politikerna tänker.  

Om man dessutom, vilket jag fått klart för mig via säkra källor, betänker att utbyggnaden av järnvägen mellan Göteborg och Oslo skulle betala sig lika bra som Öresundsbron har gjort, är det helt oförståeligt att ingen politiker driver denna fråga.
Snälla infrastrukturminister Anna Johansson. 
Sätt igång detta projekt nu!

Kommentarer

Nu vill regeringen riva upp drönarförbudet

Av: Thomas Ström 2016-12-22

Äntligen fattar politikerna rätt beslut!

 


Tidigare i höstas förfasade jag mig över de som bestämmer i Förvaltningsdomstolen.
Det handlade om deras vansinniga beslut om att förbjuda fotografering med drönare.
Att de dessutom gjorde det möjligt för utländska företag att fortsätta med verksamheten medan de svenska bolagen fick totalförbud gjorde inte bara mig upprörd.
Många har hängt på debatten, inte minst med tanke på att kameraförbudet åtföljdes av kraftiga börsfall i svenska börsnoterade drönarbolag. Det värsta exemplet är Fastout (Aktietorget), som föll 22 procent den 24 oktober.

I samband med förbudet skrev jag följande i bloggen:
”Det är inte konstigt att man ibland funderar på vilka det är som sitter och tar beslut. Är det reliker från forntiden som inte alls hängt med i samhällsutvecklingen?
Ändra detta beslut snarast. Gör om och gör rätt!!”

Och nu verkar det alltså som att det kommer att bli en förändring. Men tro för allt i världen inte att det är Förvaltningsdomstolen själv som ändrat sig.

Nej, för första gången på länge tycker jag nämligen att vår regering tar ett riktigt bra beslut.

Tidigare i denna vecka skickade regeringen ut ett pressmeddelande i vilket justitieminister Morgan Johansson (S) uttalade sig så här.
"Vi har i dag skickat ut ett förslag på remiss där drönare undantas från tillståndsplikten enligt kameraövervakningslagen".
Den nya lagstiftningen kan träda i kraft tidigast sommaren 2017, enligt Morgan Johansson.
I sitt pressmeddelande skriver regeringen vidare att enskildas personliga integritet i stället ska skyddas av reglerna i personuppgiftslagen.
"Detta betyder att den som använder kamerautrustade drönare måste vidta åtgärder för att undvika integritetskränkningar, till exempel genom att se till att användning sker för legitima ändamål och på ett öppet sätt".

Detta trodde jag inte för några månader sedan.
Men nu är det ett faktum. Regeringen har hjälp till att ändra det tokiga beslutet.
Man har gjort om och gjort rätt!

God jul och Gott Nytt år så hörs vi igen på det nya året!

Kommentarer

Äntligen börjar jag tro på en ny järnväg mellan Göteborg och Oslo!

Av: Thomas Ström 2016-12-15


I flera år har jag pratat om vikten av att utveckla järnvägen mellan Oslo-Göteborg och i förlängningen även till Köpenhamn.
Jag kan inte förstå att ingen svensk riksdagsman drivit den frågan.
Faktum är att alla svenska infrastrukturministrar på senare tid, oavsett partifärg, duckat för frågan då den kommit på tal.
I dessa dagar är det högst anmärkningsvärt, inte minst med tanke på att vår nuvarande ansvariga minister, Anna Johansson (S), är från Göteborg.

Men nu verkar det som att det ändå kan bli av. Nyligen fick jag nämligen information om att en grupp näringslivsrepresentanter från såväl Sverige som Norge börjat driva frågan.

Jag hoppas verkligen att denna grupp kommer att lyckas. En utbyggnad skulle medföra enorma fördelar när det gäller miljön och det allmänmänskliga perspektivet i form av färre trafikolyckor. Dessutom skulle den ekonomiska utvecklingen mellan Sverige och Norge stärkas.

Betänk att det i nuläget passerar 2700 långtradare över gränsen på E6:an varje dag. Det betyder en fördubbling på 20 år. Samtidigt är godstransporterna på järnvägen mellan de två städerna relativt små. Faktum är att volymerna i stort sett är desamma som på 80-talet!

I den information jag tagit del av har jag också fått klart för mig att norska Jernbaneverket fått 150 miljoner norska kronor för att tillsammans med svenska Trafikverket utreda hur kapaciteten för gods- och persontrafik kan öka på kort och lång sikt mellan Oslo och Göteborg. Helt klart är att Norge är villigt att satsa på en utbyggnad och samtidigt är Trafikverket insatt i frågan.

Därför vill jag uppmana Trafikverket att använda sina kunskaper till att övertyga regeringen och infrastrukturminister Anna Johansson (S) om att denna sträcka behöver byggas ut snarast.

Fortsättning följer.

Kommentarer

Riksrevisjonen kritiserar Bring/Posten Norge

Av: Thomas Ström 2016-12-01

I tidigare inlägg under året har jag varit starkt kritisk till att flera transportföretag subventioneras med skattepengar, exempelvis Postnord, som ägs till 60 procent av svenska staten och till 40 procent av danska staten.
Jag vet att många håller med mig i denna fråga och nu får jag även visst medhåll från norska Riksrevisjonen.

Nyligen presenterade den norska Riksrevisjonen resultatet av en granskning man gjort av Bring/Posten Norge. Här framgår det att bolaget inte uppnår avkastningsmålen till följd av att man inte infriat ägarnas förväntningar om bättre lönsamhet i logistik- och godstransportverksamheten.

Detta är också något som chefredaktör Anders Karlsson uppmärksammat i en artikel på Transportnet i november.

För Bring/Posten Norge handlade granskningen om lönsamhet och synergier för perioden 2010 – 2015. Det var under de år Bring/Posten Norge genomförde flera större förvärv av åkerier och speditionsbolag i Norge, Sverige och övriga Norden.

Riksrevisjonen framhåller att både finanskrisen 2008 och nedgången i oljebranschen de senaste åren har bidragit till dålig lönsamhet för bolaget. Andra faktorer, som belastat resultatet, är en rad engångseffekter, bland andra nedskrivningar och omställningskostnader.

I Anders Karlssons artikel framhåller Tone Wille, nytillträdd koncernchef i Bring/Posten Norge, även att förvärven av åkerier och speditionsbolag i Sverige varit starkt bidragande till det dåliga resultatet. Ett exempel som framhålls är köpet av Ekdahls Åkeri, som Bring/Posten Norge inte lyckats driva vidare på ett optimalt sätt och där nu stora neddragningar genomförs.

I rapporten uppmanar Norska Riksrevisjonen ägaren Samferdselsdepartementet att följa upp Bring/Posten Norge på ett tätare sätt än tidigare, speciellt när det gäller koncernens resultatutveckling och när det gäller att ställa tydligare krav på framtida utveckling.

I artikeln på Transportnet säger Tone Wille också följande: ”Både vi som bolag och vår ägare har mycket fokus på lönsamhet. Men hela branschen har haft utmaningar efter finanskrisen med bl a överkapacitet på marknaden, som har försvagat lönsamheten.”

Ja, detta är vi helt överens om. Och det är mot denna bakgrund som jag fortsätter att ifrågasätta varför statligt ägda bolag ska fortsätta att konkurrera med låga priser och dåliga resultat på en redan hårt konkurrensutsatt marknad?

Fortsättning i ärendet lär följa.

 

Kommentarer

Nu har vi långt gående planer på att öppna en sjö & flygavdelning på Arlanda

Av: Thomas Ström 2016-11-24

NTEX avdelning för sjö och flyg växer och vår plan är att den ska bli ännu större.
Därför håller vi just nu på och undersöker möjligheterna att öppna ett kontor för just denna avdelning på Arlanda Airport.

Att vi tar det här steget beror på att vi identifierat ett behov hos våra kunder, ett behov som gör att vi helt enkelt måste etablera oss där.
Och tittar man på ren fakta är Arlanda Sveriges största flygplats och den överlägset mest trafikerade. Årligen görs här 230 000 starter och landningar, vilket ska jämföras med Sveriges näst största flygplats, Göteborg-Landvetter, som har totalt 65 000 starter och landningar.  Med andra ord är det en ganska enkel matematik. Om vi ska ta nästa steg i utvecklingen av vår sjö- och flygavdelning måste vi etablera oss på Arlanda.

Vi har börjat titta på några möjliga lösningar men i skrivande stund är ingenting bestämt. Vår förhoppning är att vi ska vara igång under första kvartalet 2017.
Till en början kommer det att medföra 3-5 nyanställningar och på sikt är jag övertygad om att det kommer att bli ännu fler.

Kommentarer

Först Brexit och nu Trump – vi kommer att minnas 2016

Av: Thomas Ström 2016-11-10

I takt med att jag blir äldre har åren en tendens att flyta samman och det har blivit nästan omöjligt för mig att säga exakt när en speciell händelse inträffade.
Men 2016 kommer vi att minnas.
Det var då vi fick uppleva Brexit och att USA valde Donald Trump till president.

I en tid då IS sätter skräck i hela världen och ett aldrig upphörande krig i Syrien resulterat i den värsta flyktingkrisen i Europa någonsin känns det inte alls bra. 
Vad händer? Förstår de inte vad de gör? Ja, listan över frågor kan göras hur lång som helst.

På det personliga planet känns det både olustigt och oroande. Vad kommer egentligen att hända?
I fallet Trump är det i nuläget omöjligt att uttala sig, förutom att världens finansmarknader och näringslivsrepresentanter är mycket bekymrade, vilket bland annat kommer visa sig genom att en rad börser och valutakurser kommer att åka bergochdalbana. Ett resultat av detta kommer säkert också att bli att vissa affärer skjuts på framtiden för att sedan – i vissa fall – aldrig bli av.

Rent arbetsmässigt här på NTEX är det ändå Brexit som kommer att få de största effekterna. Storbritannien är ju vår absolut största marknad.

Utan att ta till överord sträcker jag mig till att säga att britterna är fel ute. De förstår helt enkelt inte innebörden i vad de beslutat. 
Det kommer att försvåra handeln mellan England och övriga Europa och i förlängningen medför beslutet att det blir dyrare för britterna.

Men är de ute efter att skapa nya arbetstillfällen är de på rätt väg.
Framför mig ser jag närmare en miljon nya arbetstillfällen, i första hand i form av tulltjänstemän i de länder som ska handla med Storbritannien. Allra flest måste dock engelsmännen själva utbilda och placera vid gränser och vid olika knytpunkter, som exempelvis hamnar, dit gods från andra länder anlöper.  
Och det är inte vem som helst som kan utföra detta arbete så det kommer krävas en hel del utbildning. Det blir komplicerat.

Utöver detta måste det anställas experter inom förtullning på alla de företag som ska fortsätta att handla med England. Även vi på NTEX kommer behöva nyanställa personer som blir specialiserade inom tullhantering mot Storbritannien.

När det hela är i full gång kommer allt importerat att bli dyrare för konsumenterna i Storbritannien. Se bara hur det är i Norge och Schweiz.
Frågan är om engelsmännen verkligen vet vad de har bestämt sig för?
Eller har de bara tänkt lite fel???

Kommentarer

Om Ströms blogg

 

Välkommen till min blogg om transport och logistik och en del annat. Jag som skriver här heter Thomas Ström och är grundare av transportbolaget NTEX. Om du vill komma i kontakt med mig kan du skicka ett mejl till thomas.strom@ntex.se eller slå en signal på 0708-61 42 90.

Vi hörs och syns!

Mer  om Thomas Ström

Besök www.ntex.se