Varför ska det ta så lång tid innan vi får fler och säkrare rastplatser utmed våra svenska vägar?

Av: Thomas Ström 2019-11-28

I senaste blogginlägget skrev jag om att Trafikverket fått ett regeringsuppdrag där man ska ta fram åtgärdsförslag för säkrare uppställningsplatser utmed våra svenska vägar. Trafikverkets uppdrag väntas vara klart 2029. Måste det ta ett helt decennium? Vad kommer hända innan dess?

Jag har respekt för att det behöver ta sin tid med att inhämta information, göra analyser och skapa strategier och planer. Men jag hoppas på åtgärder långt innan dess.

Hela branschen, liksom transportköpare, polisen, Trafikverket och politiker är överens om att något måste göras åt problemet. 

Varför inte börja med att genomföra några av mina och branschens förslag på åtgärder parallellt med utredningar och framtagandet av fler förslag och planer?

Några bra och enkla förslag som jag, och många i branschen med mig, ser att man kan starta med redan nästa år är:

  • Att med dagens moderna teknik införa kameraövervakning på samtliga befintliga rastplatser.
  • Snabbt bygga ett antal nya rastplatser i anslutning till Stockholm, Göteborg och Malmö.
  • Göra om provisoriska uppställningsplatser, som chaufförerna själva tvingats hitta i anslutning till storstäderna, till permanenta rastplatser.
  • Förse dessa uppställningsplatser med toaletter, hygienutrymmen, belysning och kameraövervakning.

Hur svårt kan det vara?!

Om dessa saker skulle genomföras är jag övertygad om att vi kommer se en minskning av brotten på våra rast- och uppställningsplatser.

Vi skulle få säkrare rastplatser där våra chaufförer skulle känna en större trygghet samtidigt som samhället skulle spara åtskilliga kostnader.
 

Thomas Ström

Vi behöver fler och säkrare rastplatser utmed våra vägar

Av: Thomas Ström 2019-11-21

Nästan hälften av Sveriges yrkesförare uppger att de någon gång blivit utsatta för brott vid en rast- eller uppställningsplats i Sverige. Samtidigt ser hela 70 procent av chaufförerna brottsligheten mot yrkestrafiken som ett problem. 
Bakgrunden till detta är att det idag finns alldeles för få och säkra rastplatser utmed våra svenska vägar.

Just nu finns det i Sverige mellan 12 000 och 15 000 chaufförer som är skyldiga att ta rast ett antal gånger per dygn om de själva och deras åkerier inte ska riskera att drabbas av höga böter.  Men i anslutning till, i första hand storstäderna, har flera av dem ingenstans att parkera sitt fordon för att ta sin lagstadgade vila. Därför tvingas de att finna andra uppställningsplatser där både de själva och fordonen är betydligt mer utsatta. Under det senaste året har polisen fått in 1 300 anmälda brott som är kopplade till detta. Enligt polisen är det inga slumpmässiga brott, utan väl planerade insatser av såväl nationella som internationella organiserade ligor. 

Trafiken och brotten ökar men rastplatserna gör det inte. Något måste göras och det positiva är att Trafikverket fått ett regeringsuppdrag där de ska ta fram förslag på hur bristen på säkra uppställningsplatser utmed våra svenska vägar ska avhjälpas.

Det tragiska är att uppdraget väntas vara klart 2029. Det är ett helt decennium! Enligt Trafikverket kommer det att hända saker under tiden. Det får vi verkligen hoppas.

Thomas Ström

 

Om Ströms blogg

 

Välkommen till min blogg om transport och logistik och en del annat. Jag som skriver här heter Thomas Ström och är grundare av transportbolaget NTEX. Om du vill komma i kontakt med mig kan du skicka ett mejl till thomas.strom@ntex.se eller slå en signal på 0708-61 42 90.

Vi hörs och syns!

Mer  om Thomas Ström

Besök www.ntex.se