Trafikverkets pengar till järnvägen är slut för i år! - Glädjande att fler blir tveksamma till höghastighetståg

Av: Thomas Ström 2019-10-18

Redan 2016 började jag att skriva här på bloggen om hur vansinnigt jag tycker att det är att investera flera hundra miljarder i höghastighetståg innan vi fått ordning på vårt befintliga järnvägsnät. I månadsskiftet meddelade Trafikverket att man drar in på underhålletav våra järnvägar i år pga att pengarna är slut. Flera tusen personer varslas trots politikernas löften om satsningar på järnvägen. Mot den bakgrunden har jag svårt att förstå hur man kan fortsätta att propagera för höghastighetstågen.

Höghastighetsjärnvägen skulle kunna stå klar om cirka 20 år, men Sverige står inför stora samhällsutmaningar kopplat till jobb, integration, konjunktur, klimat och bostäder, som måste lösas nu, inte om 20 år. Det blir extra tydligt nu när Trafikverket tvingats sluta med underhållet för i år.

Därför mottog jagmed glädje KD:s beslut, som offentliggjordes den 2 oktober, att följa Moderaterna och Liberalerna att ställa sig tveksamma till höghastighetsbanorna. Bakgrunden är att regeringen inte kommit med någraförslag till finansiering av ett projekt som beräknas kosta minst 230 miljarder kronor.

Jag står fast vid min åsikt att dessa pengar bör investeras i underhåll och utbyggnad av vår befintliga järnväg. Utan någon som helst partipolitisk värdering är jag glad att vissa partier nu börjar säga nej till detta vansinne. Snart hoppas jag att samtliga följer efter. Jag har hela tiden hävdat att pengarna, som utbyggnaden av höghastighetstågen skulle innebära, istället ska satsas på den järnväg vi redan har.
Trafikverket menar att det behövs 200 miljarder i underhåll till år 2030, samtidigt som man påpekar att kapaciteten måste öka då behovet av fler tåg ökar. Något måste göras omgående.

Som jag skrivit tidigare handlar det om bristande underhåll, inte minst av de regionala järnvägarna. Nu är det så eftersatt att Trafikverket inte anser sig ha råd att fortsätta. Under åren har man gått från förebyggande järnvägsunderhåll till att i stort enbart koncentrera sig på fel av hjälpande åtgärder. Åtgärder som är dyrare än underhåll, vilket gjort att kostnaderna skjutit i höjden. Det är också orsaken till att man nu måste sluta med underhållsarbete, tre månader innan årets slut.
Det eftersatta underhållet har i sin tur resulterat i problem med räls, försenade tåg, lägre hastighet osv. vilket i sin tur utmynnat i att fler resenärer valt bilen och näringslivet lastbil istället för tåg. Här går det verkligen att tala om att det ena har gett det andra för att komma in i en djupgående negativ spiral.

Här kan du läsa mer om att Trafikverket drar in på underhållet för resten av året. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/trafikverket-avbryter-underhallsarbete-pa-jarnvagen-underentreprenorer-maste-varsla-personal 

Thomas Ström

Fokusera på att halvera kolkraften i världen och minska CO2 utsläppen dramatiskt

Av: Thomas Ström 2019-10-03

Vi på NTEX liksom flera andra företag kör med HVO diesel, som minskar växthusgasutsläppen med upp till 90% jämfört med fossil diesel.
Om alla transportbolag i världen gjorde detta skulle transportsektorns påverkan på klimatet minska dramatiskt.
Men det kommer att ta tid innan vi är där.

Sverige står idag för ca 0,1% av världens CO2 utsläpp från förbränning av kol, gas och olja. I jämförelse med de två länder som släpper ut mest, Kina och USA, är det nästan ingenting. Kina släpper nämligen ut nästan 28 procent medan USA står för drygt 15 procent.

En av de största bovarna när det gäller CO2 utsläppen är kolkraft. Den står för ca 30 procent av alla världens CO2 utsläpp. Mot den bakgrunden är det ganska märkligt att en av de stora debatterna just nu handlar om flyget och dess påverkan på miljön. Faktum är att flyget står för ungefär 2 procent av alla världens CO2 utsläpp medan kolkraften, som sagt, står för 30 procent.

Ändå pratas det om flygskam och att vi ska halvera flygets CO2 utsläpp. Jag hör ingenting om att vi skall halvera kolkraften.
Visst håller jag med om att vi ska jobba på att minska flygets miljöpåverkan men tänk om vi dessutom kunde få alla i världen som använder kolkraft att minska eller sluta med det. Tänk vilken enorm minskning av CO2 utsläppen det skulle bli om man fokuserade på att halvera användandet av kolkraft.

Mot bakgrund av detta tycker  jag att vi ska bygga  ut kärnkraften. Det är mycket säkrare nu än när vi började med detta. En anläggning som borde tas i drift igen är Barsebäck, som är en av världens säkraste kärnkraftverk. Med den igång igen skulle danskarna kunna få köpa bra energi från oss och vi skulle slippa känna doften av fotogen och koks när danskarna eldar och det blåser västliga vindar.

Thomas Ström

Om Ströms blogg

 

Välkommen till min blogg om transport och logistik och en del annat. Jag som skriver här heter Thomas Ström och är grundare av transportbolaget NTEX. Om du vill komma i kontakt med mig kan du skicka ett mejl till thomas.strom@ntex.se eller slå en signal på 0708-61 42 90.

Vi hörs och syns!

Mer  om Thomas Ström

Besök www.ntex.se